ASFALT - april 2021

ASFALT - april 202126. april 2021

I det nye nummer af ASFALT ser vi på forventningerne til udbud af kommunale vejarbejder i 2021 og sætter fokus på den planlagte udbygning af cykelinfrastrukturen. 


Kommunale vejudbud

Set i lyset af, at det kommunale anlægsloft i 2021 er blevet hævet med 2,5 mia. kr., således at det nu er på 21,6 mia. kr., har ASFALT undersøgt forventningerne hos både asfaltentreprenører og kommuner til udbud af asfaltarbejder i 2021. Asfaltindustrien har bl.a. fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 46 af landets kommuner, hvoraf 20 kommuner, som dækker 35 % af landets befolkning, har svaret.

Mens en del kommuner fremrykkede investeringer i asfaltarbejde i 2020, ser det ifølge Asfaltindustriens undersøgelser ud til, at investeringerne i år bliver på samme niveau eller endda vil falde.

En halv milliard til nye cykelstier

Regeringen har sammen med sine støttepartier afsat 520 mio. kr. til cykelsti-projekter over en periode på 3 år (2021-23). Transportminister Benny Engelbrecht uddyber i ASFALT intentionen med en særlig satsning på cykelstier:

”Hvis vi vil have flere til at vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og det er på tide, de huller bliver lukket. Vi kommer rigtig, rigtig langt med aftalen om Grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer 520 millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister, ” siger Benny Engelbrecht.

Direktør for cyklistforbundet Klaus Bondam er glad for initiativet med cykelpuljen og påpeger, at man hurtigt kan sætte gang i de grydeklare cykelsti-projekter langs statsvejene. De fleste cykelstier er dog på kommunale veje, og der stor forskel på den politiske prioritet i de enkelte kommuner.

”I storbyerne har cykelstier en høj prioritet, men man skal ikke langt væk, så bliver det ikke prioriteret i samme grad. Jeg oplever, at det meget afhænger af den politiske ledelse, og det er ikke nødvendigvis en politisk rød farve, der prioriterer cykelstier. Men det handler jo også om at anlægge gode cykelstier. Det er jo sjældent godt nok at male en hvid stribe på den eksisterende kørebane,” siger Klaus Bondam og opfordrer asfaltbranchen til at gå i dialog med kommunerne og udveksle erfaringer om de gode løsninger.

Du kan læse mere om fremrykning af kommunale vejudbud og cykelstier her.

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer