ASFALT - april 2022

ASFALT - april 202212. april 2022

I april-nummeret af ASFALT ser vi nærmere på de enestående danske vejregler og den nye udbudsforskrift for varmblandet asfalt.


Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark. Uden Vejreglerne ville såvel bygherre og asfaltbranchen, ja hele vejsektoren være på usikker grund, når infrastrukturen i Danmark skal vedligeholdes og udvikles.

I ASFALT giver en række rutinerede vejregel-brugere hver deres vinkel på betydningen og værdien af de danske vejrgeler:

Vejdirektoratets afdelingsleder for Videnskoordinering og vejstandarder, Per Ant­vorskov, deler vejreglerne op i to dele: den ene halvdel af vejreglerne er udbudsforskrifter og paradigmer. Altså opskrifter på, hvordan gode udbud for­muleres og struktureres. Den anden halv­del er en slags håndbøger og inspirationssamlinger, der beskriver gode måder at planlægge og projektere på. Altså ’best practice’.

”I Vejdirektoratet ser vi det i øvrigt som vores ansvar at sikre, at vejreglerne ikke kun giver mening for os selv, men også for kommunerne, ”uddy­ber Per Antvorskov.

Marie Løvbjerg, advokat i Horten, fastslår: ”Hvis vi ikke havde vejreglerne, ville der ligge en større opgave i at få beskrevet ydelse og arbejdsproces med videre fra gang til gang, når der skal laves aftaler om opgaver på vejområdet. Vejreglerne er kendt materiale for dem der arbejder med kontrakter på vejområdet.”

I Aarhus udarbejder man selv udbud på asfaltarbejder, men læner sig op ad vej­reglerne. ”Vejreglerne gør skrivning af udbud og udbudsfasen mere håndholdt. Jeg bruger paradigmerne til udbud, og det er et godt grundlag og udgangspunkt. Og, jeg kan skrive specifikke ønsker ind i udbuddet”, siger Per Kristensen, fag­koordinator for vejdrift i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Der er for nylig også udgivet en samlet udbudsforskrift for varmblandet asfalt, der omfatter både bro- og vejområdet. Overordnet er Teknisk Udvalg i Asfaltin­dustrien godt tilfredse med, at branchen har fået én vejregel, der samler bro-og vej.

”Det er en klar forbedring og en klar ar­bejdsmæssig fordel, at alt varmblandet as­falt er at finde ét sted. Man skal ikke lede i flere forskellige eller supplerende vejregler. Endvidere har vi fået luset ud i asfalttyper, der ikke anvendes på markedet i dag,” konstaterer Lotte Regel Josephsen, formand for Teknisk Udvalg i Asfaltindustrien.

Du kan læse mere om vejreglerne her.

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer