ASFALT - December 2017

ASFALT - December 201719. december 2017

I årets sidste nummer af ASFALT sætter vi fokus på tidlige kommunale udbud på vejvedligeholdelse, som er til fordel for både kommune og entreprenør. 


Mange kommuners udbud af asfaltarbejder er ofte ikke på plads, før foråret er godt i gang. Denne praksis koster penge og forhindrer både kommuner og entreprenører i at planlægge langsigtet.

ASFALT har talt med Billund og Aalborg Kommune, som fortæller om fordelene ved at sende asfaltarbejder i udbud inden jul eller tidligt på året.

Du kan læse mere om de positive erfaringer med tidlige udbud i Billund og Aalborg kommune her.

De øvrige historier i december-nummeret af ASFALT sætter bl.a. fokus på:

God læselyst!
Medlemmer