ASFALT - December 2018

ASFALT - December 201819. december 2018

I december-nummeret af ASFALT sætter vi fokus på cirkulær asfaltproduktion.


Miljø- og Fødevareministeriet har i midten af november udgivet projektrapporten ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark”. Rapporten fastslår, at man med den rette håndtering og sortering af genbrugsmaterialer kan genanvende op til 30 procent genbrug i slidlag uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det giver vid mulighed for at spare penge og naturressourcer og ikke mindst skåne klimaet.

Når der benyttes 30 procent genbrug i slidlaget reduceres CO2-udledningen til produktionen af slidlaget med 14-22 procent i forhold til en situation, hvor der alene anvendes nye materialer.

Ved udgivelsen af rapporten udtalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen følgende: ”Det er et glimrende eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at genbruge mere af vores veje kan vi spare skatteborgerne for mange millioner. Samtidig kan vi skåne miljøet for et stort forbrug af råstoffer og klimaet for CO2-udledning. Jeg vil opfordre branchen, kommunerne og staten til at bringe den nye viden i brug i praksis.”

Du kan læse mere om cirkulær asfaltproduktion her.

Der øvrige historier i december-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer