ASFALT - december 2019

ASFALT - december 201916. december 2019

Asfaltindustrien er indtrådt i et af regeringens 13 nye klimapartnerskaber. Det følger vi op på i julenummeret af ASFALT.


Asfaltindustrien var med da regeringen den 13. november på Marienborg lancerede de 13 nye klimapartnerskaber, der skal vise et grønt, konkurrencedygtigt og solidarisk Danmark.

Starten er nu gået. Asfaltindustrien er indtrådt i klimapartnerskabet ”Energitung Industri” og er forpligtet til at arbejde målrettet og konkret for at formindske udledning af drivhusgasser. Partnerskabet omfatter industrierne cement, beton, tegl og asfalt.

Branchens indsats rettes mod produktion og udlægning af asfalt. Også mere genbrug ved vedligehold af veje er i fokus, og virksomhederne er i forvejen godt i gang.

”I februar 2020 udarbejder vi i vores partnerskab et foreløbigt bud på, hvordan vi vil styrke grøn omstilling og nå reduktionen på 70 procent i 2030. Planen skal udpege mulige barrierer i vores rammevilkår, så regeringen kan ændre reglerne, hvis det er nødvendigt for, at vi når i mål,” siger adm. direktør i  Asfaltindustrien Anders Hundahl.

ASFALT bringer også et interview med branchedirektør for Dansk Infrastruktur, Henrik Friis, der efterlyser en langsigtet grøn infrastrukturplan for veje og toge.

”Der er brug for en plan for dansk infrastruktur, som rækker mindst 10 år frem. At planlægningen lige nu ligger og roder, har store konsekvenser for branchen, som mister investeringer i maskinel og medarbejderkompetencer. For erhvervslivet koster det dyrt, at så meget tid tilbringes i bilkøer,” fastslår Henrik Friis.

Du kan læse mere om Asfaltindustriens klimamission og Dansk Infrastrukturs betragtninger om en langsigtet grøn infrastrukturplan her.

De øvrige historier i december-nummeret af ASFALT har følgende overskrifter:

God læselyst!
Medlemmer