ASFALT - december 2020

ASFALT - december 202016. december 2020

I december-nummeret af ASFALT efterlyser vi en ny langsigtet plan for vejinfrastruktur og præsenterer Danmarks første miljøvaredeklaration for asfalt.


Plan for vejinfrastruktur

Den tidligere vejinfrastrukturplan udløb i 2019 og der er fra polisk hold stadig ikke vedtaget en ny langsigtet plan som kan sikre den forsatte mobilitet på vejnettet og en tiltrængt anlægsaktivitet på statens veje, som entreprenørerne kan få i ordrebøgerne.

ASFALT har spurgt transportordførerne fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre om hvad de mener om sagen.

Ifølge transportordfører for Socialdemokratiet, Thomas Jensen, er der vigtige samfundsøkonomiske og klimamæssige årsager til at igangsætte arbejdet med at styrke den danske infrastrukturplan, men en egentlig tidshorisont for, hvornår en sådan plan kan fremlægges, er stadig uvist:

”Vi står over for en udfordring, vi som samfund ikke har set før. Derudover kræver den grønne omstilling de rigtige løsninger. Ikke forhastede løsninger. Derfor skal vi slå koldt vand i blodet, og sikre, at de beslutninger, vi træffer, er de rigtige. Så den kommende infrastruktur kommer klimaet til gode uden, det sker på bekostning af danskernes mulighed for befordring. Derfor er der ikke tale om en nedprioritering, men rettidig omhu, så vi sikrer, at vi har midlerne, når vi kender løsningerne på den grønne omstilling i transportsektoren,” siger Thomas Jensen.

Transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, understreger, at vi nu har passeret dag 500 for, at den nuværende regering annullerede den blå trafikaftale fra marts 2019. Stadig uden et nyt, bæredygtigt alternativ:

”Vi har i hele denne periode presset hårdt på for at få gang i forhandlingerne om en tiltrængt masterplan for trafikale investeringer i de kommende 10 år. Årsagen er manglende politisk prioritering. Og det er trist set fra en transportordførers synspunkt. Herunder bør der komme mere politisk fokus på det store vedligeholdelsesefterslæb, der på sigt truer med et blive dyrt for samfundet. Samtidig skal vi som nævnt lave en ambitiøs masterplan for investeringer i den statslige infrastruktur frem mod 2032 – med klar tyngde på vejnettet,” siger Kristian Pihl Lorentzen,

Dansk Vejforening har for nylig fremlagt ”En masterplan for grønne veje”, som politikerne passende kan tage med i overvejelserne under forhandlingerne om en ny plan for vejinfrastruktur.

”Det kan efterhånden ikke komme bag på hverken Transportminister Benny Engelbrecht eller transportordførerne på Christiansborg, at branchen lider nu. De mangler en plan. En plan der mange år ud i fremtiden varsler om den aktivitet, man kan forvente, og at man således kan tilpasse sin forretning dertil,” udtaler Sekretariatschef i Dansk Vejforening Helle Rasmussen.

Miljøvaredeklaration for asfalt

Asfaltindustrien har i november offentliggjort den første miljøvaredeklaration på en asfaltbelægning i Danmark. Der er tale om en såkaldt branche-miljøvaredeklaration, der beskriver en gennemsnitlig dansk belægning med klimavenligt slidlag – KVS. Det er netop denne asfalttype Vejdirektoratet i år i stor stil er begyndt at udlægge på statsvejene.

En miljøvaredeklaration indeholder forskellige parametre for miljøpåvirkninger, hvoraf der ofte fokuseres på CO2-udledningen. Af den branchefælles miljøvaredeklaration for KVS fremgår, at CO2-udledningen er 85,4 kg pr. produceret ton.

Du kan læse mere om vejplaner og miljøvaredeklarationer her.

Der øvrige historier i december-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer