ASFALT - Juni 2016

ASFALT - Juni 201628. juni 2016

Det nye nummer af ASFALT har en særlig reportage fra Europas vigtigste asfaltkongres, der blev afholdt i Prag i starten af juni.


Det overordnede tema for den 6. europæiske asfalt- og bitumenkongres var hvordan vi bedst vedligeholder og videreudvikler det europæiske vejnet, der udgør rygraden i europæisk infrastruktur og repræsenterer en kolossal værdi.

I sin åbningstale fastslog den  europæiske asfaltforenings (EAPA’s) nye danske formand John Kruse Larsen, adm. direktør i Pankas, at EAPA i de kommende år især vil fokusere på det kæmpe vejvedligeholdelsesefterslæb der er i Europa samt fremme mere og bedre kommunikation til borgere og politikere om branchen og værdien af veje gennem bl.a. øget brug af sociale medier.

Kongressen bød også på et væld af ny spændende teknisk viden inden for asfalt og vejbelægninger:

Du kan læse mere om asfaltkongessen i det nye nummer af ASFALT her:

De øvrige historier i juni-nummeret af ASFALT sætter bl.a. fokus på:

God læselyst!
Medlemmer