ASFALT - Juni 2018

ASFALT - Juni 201828. juni 2018

I sommer-nummeret af ASFALT sætter vi fokus på det milliardstore efterslæb på vedligeholdelsen af de kommunale veje.


SAMKOM har for nylig offentliggjort en landsdækkende analyse over tilstanden af kommunevejene i 2017, som opgør efterslæbet på vedligeholdelsen til knap 4 milliarder kroner. SAMKOM er et landsdækkende samarbejde mellem Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening om analyser, videndeling og fælles standarder.

ASFALT har i den forbindelse bl.a. talt med en af personerne bag SAMKOM-rapporten Annette Vognbjerg, afdelingschef for Trafik og Park i Holstebro Kommune og formand for faggruppen Veje, Trafik og Trafiksikkerhed i Kommunalteknisk Chefforening, om analysen og om hvordan kommunerne fremadrettet kan gøre brug af den.

Vi har også kontaktet politikere og vejteknikere i de 4 kommuner (Køge, Odense, Aarhus og Guldborgsund), hvor Asfaltindustrien afholdte valgmøder op til kommunevalget i 2017 for at få deres kommentarer til SAMKOM-rapporten.

Du kan læse mere om SAMKOM-rapporten og kommunernes kommentarer hertil her.

De øvrige historier i juni-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer