ASFALT - juni 2021

ASFALT - juni 202123. juni 2021

I den nye sommerudgave af ASFALT har vi særlig fokus på de vigtige arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, og sikkerhed ved vejarbejder. 


AMU er vigtig for asfaltbranchen

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, har i mere end 60 år leveret vigtig efteruddannelse og det gælder også i asfaltbranchen, hvor udviklingen har stillet krav om en bred vifte af nye kompetencer. En særlig succeshistorie er kurset ”Vejen som arbejdsplads, som Asfaltindustrien i sin tid udviklede til AMU.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understreger i en kommentar til ASFALT også vigtigheden af AMU: ”AMU spiller en afgørende rolle for, at både ufaglærte og faglærte løbende kan vedligeholde og opdatere sit fag eller lære helt nyt. For mig at se er der uendeligt mange fordele ved at udviklingen af AMU-kurserne er forankret hos arbejdsmarkedets parter i de branchespecifikke efteruddannelsesudvalg. For det er jo dem, der ved, hvad virksomhederne efterspørger.”

Sikkerhed ved vejarbejder

Vejdirektoratet vil med nyt initiativ løfte sikkerhedskulturen på deres byggepladser, og det skal ske i et tæt samarbejde mellem bygherrer og leverandør.

Et af de steder hvor der er et behov for et særligt fokus er ved de byggepladser, der er ude på vejen med trafikken tæt på. Her er der risiko for at blive påkørt. I perioden 2015 til 2019 er antallet af trafikulykker ved vejarbejder steget fra henholdsvis 208 til 318 om året.

Områdechef for entreprisestyring i Vejdirektoratet Søren Andersen uddyber: ”Vi er begyndt med at transformere sikkerhedskulturen hos os selv, da det er essentielt for projektets succes, at ledelsen hos bygherren tager ejerskab og forpligter sig som vedholdende drivkraft bag gennemførelsen. Men hvis vi reelt skal opnå et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne, er det vigtigt, at sikkerhedsindsatsen integreres konsistent i hele værdikæden.”

Du kan læse mere om betydningen af AMU og sikkerhed ved vejarbejder her.

De øvrige historier i juni-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer