ASFALT - juni 2022

ASFALT - juni 202221. juni 2022

Fremtidens råstofforsyninger til asfaltbranchen og byggeriet generelt er under pres af boligområder, som æder sig ind på erhvervshavnenes nærområder. Denne problemstilling går vi i dybden med i juni-nummeret af ASFALT.


De danske erhvervshavne er i fare for at blive overtaget af boliger, og hvis udviklingen fortsætter, vil det på længere sigt gå ud over bl.a. råstofforsyninger til asfaltbranchen og byggeriet generelt. Derfor er det nu politikerne skal handle for at sikre adgangen til fremtidens erhvervshavne.

”En erhvervshavn er forbundet med støj, og så nytter det ikke at bygge boliger op ad. Og, det fører til klager. Kommunalpolitikerne har ikke været opmærksomme på problemerne, og prioriterer at få tilflyttere til kommuner,” siger Rolf Bonnichsen, Managing Director i Danmark for stenproducenten Stema Shipping A/S og fortsætter:

”Udviklingen går den gale vej, og det bliver umuligt at overholde miljøkrav for støj og støv, hvis bufferzonerne begrænses, eller endnu værre, at de lokale byråd helt nedlukker de danske erhvervshavne til fordel for ambitiøse arkitektoniske udfoldelser bygget til de få.”

Asfaltindustrien er også bekymret for udviklingen:

”Jeg ser det yderst problematisk, hvis der kun er en enkelt havnemulighed i Køge på Sjælland, som tilmed er begrænset af andre aktiviteter. Og hvis sydligste havn i Østjylland på sigt er Aarhus havn, eller Lindø på Fyn, vil udviklingen medføre voldsomt øget lastbiltransport, der hverken vil være til gavn for vejene, trængslen, den grønne omstilling og økonomien, da omkostningerne til asfalten uvægerligt vil stige i de berørte områder, der i fremtiden vil have langt til en havn. En del af løsningen vil være øget brug af genbrugsmaterialer, men der skal politisk vilje og handling til, ikke blot ord,” siger Lars Kim Jørgensen, divisionsdirektør i Arkil A/S og medlem af Asfaltindustriens bestyrelse.

Den store usikkerhed om erhvervshavnenes fremtid og dermed sikring af forsyninger har medført, at 11 erhvervsorganisationer – en samlet havnebranche, industrien og speditører, herunder også Asfaltindustrien – i maj har henvendt sigt til Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen samt alle medlemmer af Indenrigs- og Boligudvalgetfor at råbe vagt i gevær. Parterne mener særligt, at planloven står i vejen for en gunstig udvikling.  

Du kan læse mere om presset på de danske erhvervshavne og udfordringerne omkring råstofforsyningerne til asfaltbranchen m.fl. her.

Der øvrige historier i juni-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer