ASFALT - September 2016

ASFALT - September 201620. september 2016

2 minus 1-veje hitter i kommunerne – du kan læse mere om dette og andre spændende temaer i september-nummeret af ASFALT, der netop er udkommet.


For at skabe større tryghed for bløde trafikanter er de såkaldte 2 minus 1-veje i de seneste år blevet udbredt til flere og flere danske kommuner. Den nye vejtype egner sig til veje med begrænset trafik og lav hastighed i eller uden for byer. Den har visuelt set kun én vognbane til bilister i begge retninger. Ideen er at beskytte cyklister og gående på mindre befærdede veje, hvor der mangler plads eller penge til cykelstier. Og de praktiske erfaringer peger også netop på, at 2 minus 1-veje nedsætter antallet af ulykker og sparer på udgifterne til rabatsanering.

Du kan læse mere om 2 minus 1-veje i det nye nummer af ASFALT her

De øvrige historier i september-nummeret af ASFALT sætter bl.a. fokus på:

God læselyst!
Medlemmer