ASFALT - September 2018

ASFALT - September 201825. september 2018

Der behov for en masterplan for infrastrukturen i Danmark. Det ser vi nærmere på i september-nummeret af ASFALT.


Den danske infrastruktur er uden en samlet og langsigtet plan. Med et valg, som kommer inden for de næste 9 måneder, håber mange på, at der kan tages afsæt til at lande en overordnet og fremtidssikret politisk aftale om investering i vejene.

ASFALT har talt med Mogens Fosgerau, økonomiprofessor ved Københavns Universitet, og to interesseorganisationer: Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri, og Lotte Karstad, konsulent i Dansk Vejforening. Alle tre anbefaler, at der udarbejdes en overordnet masterplan for udbygningen af den danske infrastruktur.

Vi har også spurgt transport- ,bygnings-, boligminister Ole Birk Olesen og 3 transportpolitiske ordførere om deres syn på en masterplan for dansk infrastruktur og om hvad den burde indeholde. De 3 transportordførere, som udtaler sig er: Kristian Pihl Lorentzen (V), Henning Hylleted (EL) og Andreas Steenberg (RV)

Du kan læse mere om en masterpaln for dansk infrastruktur her

De øvrige historier i september-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer