ASFALT - september 2019

ASFALT - september 201925. september 2019

I efterårs-nummeret af ASFALT ser vi nærmere på, hvordan asfaltbranchen kan hjælpe kommunerne med at understøtte biodiversitet i byområder.


Kommunerne og asfaltindustrien har gennem de sidste 15 år samarbejdet om løsninger, som samler og forsinker regnvand for at afbøde de værste effekter af kraftige regnskyl i form af oversvømmede veje og boliger.

I nogle projekter etableres bede, bassiner og plæner, som indeholder træer og planter og tiltrækker insekter og dyr, og denne udvikling åbner nye døre. På denne måde udvides løsningernes sigte, så den gavnlige effekt på biodiversitet ikke er et biprodukt, men et indarbejdet mål.

ASFALT har talt med en række personer om mulighederne for at kombinere håndteringen af regnvand i byområder med ønsket om øget biodiversitet.

Simon Strange er socialdemokratisk kulturordfører i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og chefkonsulent i Miljøstyrelsen og har biodiversitet i byer som en mærkesag. Han uddyber sine tanker om biodiversitet til ASFALT og udtaler bl.a.: ”Vi skal se byen som en biotop og bygge render og regnvandsbede omkring vejbaner, plante i og på tunneler og lade det grønne vokse på tage og op ad metalpæle. Så egern kan springe rundt, og fugle bygge reder”.

Charlotte Nyeng er formand for Asfaltindustriens PR-Gruppe og mødtes i september med Simon Strange og andre repræsentanter for Københavns Kommune for at tale om biodiversitet. Hun er også fortaler for, at klimasikring og understøttelse af biodiversitet er to naturlige mål at kombinere.

Derudover har vi talt med ingeniør og landskabsarkitekt Camilla Hvid fra Sweco om bæredygtig byudvikling og med Trafik- og Vejchef i Middelfart Kommune Uffe Høybye om nogle konkrete grønne regnvandsløsninger i Middelfart.

Du kan læse mere om biodiversitet i byer her.

Der øvrige historier i september-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer