ASFALT - september 2021

ASFALT - september 202127. september 2021

Danmark har fået en ny Infrastrukturplan, der sætter retningen for investeringer i baner og veje for 161 mia. kr. frem til 2035. I efterårs-nummeret af ASFALT går vi i dybden med den længe ventede plan.


Asfaltindustrien er alt i alt godt tilfreds med den nye ”Infrastrukturplan 2035” på 161 mia. kr.

”Aftalen giver asfaltvirksomhederne stabile rammevilkår, og da den er fuldt finansieret skaber den ro om de kommende års infrastrukturinvesteringer. Alt i alt skulderklap til politikerne i Folketinget, udtaler Anders Hundahl, adm. dir. i Asfaltindustrien og fortsætter: ”I forhold til den gamle Infrastrukturfond fra 2009, er den nye plan desuden mere velafbalanceret. Der er relativt set flere penge til veje, 64 mia. kr., hvor knap 90 % af trafikarbejdet foregår, end der var før. Også dette er positivt for branchen.”

I Vejdirektoratet er man allerede gået i gang med at se på de 6 navngivne vejprojekter, som igangsættes i 2022:

”Vi er aktuelt fuldt i gang med at mo­bilisere og har påbegyndt den nærmere tidsplanlægning for projekterne. Det er således for tidligt at sige præcist, hvornår udbud af entreprenørarbejder­ne vil ske. I første omgang er det jo ikke asfaltarbejderne der typisk skal la­ves. Men derimod bygværker samt jord- og afvandingsarbejderne,” siger Jens Holmboe, Vejdirektør i Vejdirekto­ratet.

I Aarhus og Kalundborg ser man frem til, at den nye Infrastrukturplan kan nedbringe trafikkøerne og åbne for udvikling og vækst:

”Det nye infrastruktur-forlig er det største løft på infrastrukturområdet i Aarhus i årtier, hvis ikke nogen sinde. Det er en historisk flot og god aftale for Aarhus og hele Østjylland, som rigtig mange har arbejdet for siden årtusindeskiftet, siger borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune.

I Kalund­borg Kommune er man meget glad for bevil­lingen til at anlægge Kalundborgmotor­vejen, og at arbejdet kan gå i gang næste år: ”Vi har ventet i rigtigt mange år for at få en motorvej til Kalundborg, og vi skal nok levere tilbage til samfundet. Det bli­ver et godt bevis på, hvad infrastruktur kan,” siger borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

Du kan læse mere om Infrastrukturplan 2035 her.

Der øvrige historier i september-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer