ASFALT - september 2022

ASFALT - september 202220. september 2022

I september-nummeret af ASFALT har vi foretaget en rundspørge blandt partiernes transportpolitiske ordførere for at høre deres holdning til temaer som mobilitet, miljø og galoperende priser.


Med udsigt til et måske snarligt folketingsvalg har ASFALT spurgt 8 transportordførere fra Folketingets partier om

  1. 1) de vil arbejde for større fremkommelighed på vejene?
  2. 2) man bør vægte klima og miljø i vejudbud?
  3. 3) de vil sikre en revision af bygge- og anlægsbranchens ”grundlov” AB18, der tager højde for kraftige prisudsving?

Transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Frie Grønne, Nye Borgerlige og Enhedslisten har svaret på de 3 spørgsmål.

Overordnet er det opløftende læsning. Klima og miljø vægtes højt uanset om en politiker kommer fra rød eller blå blok – virkemidlerne til at nå de grønne ambitioner er dog naturligt nok forskellige.

Du kan læse mere om rundspørgen blandt transportordførerne her.

Der øvrige historier i september-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer