Asfalt til jernbaner

Asfalt til jernbaner15. april 2016

Asfalt til jernbaner gavner økonomi og klima. Det viser to nye undersøgelser. Læs her om resultaterne.


Debatindlæg af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien, bragt i Jyllands Posten, april 2016

Jernbaner har i Danmark i mere end 100 år været bygget med skinner og sveller, der er ligger oven på et lag af skærver. Men et nyt forsknings- og udviklingsprojekt: ”Roads2Rails” undersøger mulighederne for at erstatte skærvelaget med asfalt. Bag projektet står Teknologisk, DTU BYG, Banedanmark, Atkins og Arkil. Projektet er så lovende, at innovationsfonden har valgt at støtte det med 6,7 mio. kr. Grunden er, at asfalt til jernbaner givet gevinster for såvel klimaet som økonomien.

Der er flere fordele ved at benytte asfalt til jernebaner, fremhæves det. For det første er asfalt mere holdbart og kræver mindre vedligeholdelse, hvilket er en fordel både for fremkommeligheden og totaløkonomien. For det andet kan asfalt være med til at reducere totalhøjden for skinnekonstruktionerne, hvilket er en fordel i tunneler og under banegårde. For det tredje kan asfalten klimasikre banen. Hvor skærvelaget i dag tillader regnen at sive ned i bærelagene, vil asfalt lægge sig som et ”låg”, hvilket er en fordel, når vi i fremtiden får mere monsterregn. Og endelig for det fjerde, lægge projektet op til øget brug af genbrugsasfalt.

I slutningen af 2015 fik Asfaltindustrien af Atkins udarbejdet en rapport: ”Indbygning af asfalt i jernbaners sporkonstruktioner”. Rapporten beskriver bl.a. de økonomiske fordele, som asfalt i sporkonstruktionen har. Et beregningseksempel fra USA viser en god økonomisk rentabilitet ved at placere et asfaltlag under skinnerne. Særligt positivt er den forventede reduktion af omkostninger til vedligehold. Men rapporten peger også på, at asfalten øger stabiliteten af sporkonstruktionen, at den uigennemtrængelige asfalt beskytter de underliggende lag mod nedtrængende regnvand, og at asfalt er generelt et godt materiale til at modstå slidtage og revnedannelse.

Asfalt til jernbaner er allerede i dag almindeligt brugt i lande som USA, Japan, Tyskland, Italien, Frankrig, Østrig og Spanien. Og da såvel et projekt fra Teknologisk som rapporten fra Asfaltindustrien peger på fordelene ved at bruge asfalt til jernbaner herhjemme, bør vi naturligvis gå i gang med forsøg i praksis hurtigst muligt og meget gerne i forbindelse med den kommende udbygning og renovering af jernbanenettet. Det kunne f.eks. ske ved at etablere en eller flere teststrækninger i.f.m. den kommende bane over Vestfyn eller den nye banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager umiddelbart sydvest for Aarhus.

Endelig peger Asfaltindustriens rapport på, at metro og letbaner også med fordel kan benytte asfalt i forbindelse med etablering af sporkonstruktion. Det vil i den forbindelse være relevant at overveje mulige tests i forbindelse med etableringen af letbanerne i Odense og Aarhus.

Naturligvis har vi i asfaltindustrien en interesse her – vi lever af at producere asfalt. Men det rører jo ikke ved det faktum, at det kunne være fantastisk, hvis Danmark på dette område kom med og fik lagt sig i førerfeltet lige som vi er det inden for udviklingen af veje. Det ville give spændende arbejde og flere arbejdspladser til vores ingeniører og til virksomhederne og sikre Danmark fremtidig vækst inden for klimateknologi. Så lad os komme i gang med at bruge sort asfalt til biler - som grønt underlag for baner!
Medlemmer