Asfaltbranchen har færre ulykker

Asfaltbranchen har færre ulykker15. juni 2015

Det står bedre til med ulykkesfrekvensen i asfaltbranchen, viser en opgørelse fra Asfaltindustrien. Artikel bragt i Licitationen d. 15. juni 2015.


Det går den rigtige vej med ulykkesfrekvensen i de asfaltproducerende virksomheder. 

Asfaltindustrien indsamler hvert år oplysninger om ulykker med fravær i de asfaltproducerende virksomheder, og i 2014 har man registreret en ulykkesfrekvens på 7,9, hvor den i 2013 var på 13,1 og på 17 i 2012.

"Vi ser en faldende tendens. Det skyldes helt klart, at der er fokus på arbejdsmiljøet og risikoen for ulykker ude i virksomhederne", siger Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien og fremhæver, at man med resultatet for 2014 har nået målet om at komme under en ulykkesfrekvens på 10.

Helst nul ulykker 
"Det er vi rigtig glade for. Vi ville selvfølgelig allerhelst ned på nul ulykker, men det er rigtig svært", siger hun og understreger, at branche- og arbejdsgiverforeningen vil følge udviklingen tæt, og at man håber og vil arbejde for, at branchen også til næste år vil være under en ulykkesfrekvens på 10.

Forholder det sig sådan, vil man i Asfaltindustrien se på, om der skal sættes et andet og endnu mere ambitiøst mål for branchen, fortsætter hun.

Snuble- og faldulykker er flest 
Dykker man ned i ulykkesstatistikken, viser det sig, at snuble- og faldulykker tegner den største post i 2014.

De udgør cirka 40 procent af alle ulykkerne, oplyser Trine Leth Kølby. 
Derudover er det svært at samle andre kategorier, da der ellers hovedsageligt er tale om mere eller mindre enkeltstående tilfælde, oplyser hun og peger blandt andet på påkørsler, hvor der har været et par mindre alvorlige tilfælde, et enkelt tilfælde af en ansat, der er blevet ramt af en svingede genstand og et enkelt tilfælde med en løfteskade.

"Vi ville selvfølgelig allerhelst ned på nul ulykker, men det er rigtig svært. " 
Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien

Ulykkesfrekvensen har været faldende i asfaltbranchen de senere år, viser en opgørelse fra Asfaltindustrien.

- Ulykkesfrekvensen er beregnet som antal ulykker ganget med en mio. divideret med de præsterede arbejdstimer, oplyser Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien og fremhæver, at branche- og arbejdsgiverforeningen selv indsamler oplysningerne om ulykker med fravær i de asfaltproducerende virksomheder og udregner ulykkesfrekvensen, mens tallene for ulykkesfrekvensen for bygge- og anlæg generelt er hentet fra DA's ulykkesstatistik.

www.licitationen.dk
Medlemmer