Asfaltdag 2018

Asfaltdag 201823. marts 2018

Asfaltdagen 2018 blev et flot arrangement med bl.a. et nyt tiltag i form af en leverandørudstilling og interessante indlæg fra Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, Jens Holmboe, Vejdirektoratet, og Daniel Birkholm fra Compan Young A/S...


Velbesøgt Asfaltdag og generalforsamling i Asfaltindustrien                           

Der var stor deltagelse, spændende oplæg og diskussionslyst på Asfaltdagen 2018 og Asfaltindustriens generalforsamling, der blev holdt torsdag den 22. marts på Frederiksberg knap 100 deltagere.

Som noget nyt stillede branchens leverandører op og fortalte om deres arbejde med maskiner, fabrikker og energi – og om de fremtidsudsigter, som de ser for sig og branchen.

Udstillere var: Emineral, KVM, Löwener, Total, Wirtgen og Shell. Desuden medvirkede PensionDanmark, Conpagyoung og Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen med stande og indlæg. Se PPs nedenfor under "Asfaltdagen".

Og så blev der for første gang udgivet en ekstern årsberetning: ”Asfaltindustrien 2017 – beretning fra en grøn industri” der synliggører de mange områder hvor industrien bidrager til den cirkulære økonomi og et grønnere Danmark. 

Dagens program

Generalforsamling

Om formiddagen inden selv Asfaltdagen afholdt Asfaltindustrien den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen blev (gen)valgt og den har meddelt, at den på førstkommende møde venter at konstituere sig således:

- Hans Oluf Krog, Colas, formand

- Claus Terkildsen, YIT, næstformand, Brancheforeningen

- John Kruse Larsen, Pankas, næstformand, Arbejdsgiverforeningen

- Jens-Kristian Damsgaard, Munck Asfalt

- Lars-Kim Jørgensen, Arkil Asfalt

- Susanne Frank, NCC Industry

Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Asfaltindustrien som forening havde i 2017 overskud og voksende egenkapital, hvilket er tilfredsstillende. I 2018 ventes et lille underskud. Regnskab og budget blev begge dele godkendt og kontingentet fastholdt på et konkurrencedygtigt, lavt niveau.

Formandens beretning

Formanden holdt sin beretning, der tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

Produktionen af asfalt blev i 2017 på knap 4 mio. tons, lidt over 2016 på 3,8 mio. tons. Aktiviteten i 2018 ventes at være på niveau med eller lidt under 2017.

Formandens beretning blev taget til efterretning, og den er her sammenfattet i 10 punkter:

1.     Asfaltsæsonen var grøn og lang, men til gengæld regnfuld; det påvirkede udlægningen og produktionen, der dog trods alt nåede knap 4 mio. tons(2016 3,8 tons)

2.     Markedet var præget af økonomisk fremgang i Danmark og kommunernes aktivitet, mens Vejdirektoratets investeringer i belægninger faldt

3.     I starten af året indgik vi overenskomster med fagbevægelsen, hvor medarbejderne fik 2 kr. pr. time om året i de 3 år, som forliget varer – det sikrer stabile rammebetingelser

4.     Vi havde dialog om flere penge til veje med samtlige centrale politikere på Christiansborg – fra transportminister Ole Birk Olesen, LA, til Henning Hyllested, Enhedslisten

5.     Vi holdt 4 valgmøder i Aarhus, Odense, Køge og Guldborgsund, hvor vi fik en god dialog med politikerne og sat veje på mediernes dagsorden. Alt i alt fik vi i 2017 omtale for 3,6 mio. kr. målt i annonceværdi

6.     Det politiske pres var med til at sikre, at der trods alt investeres mere i asfalt i 2018 end ventet, hvilket er tilfredsstillende, selv om politikernes ambitioner på infrastrukturområdet er lave

7.     Rammebetingelser for asfaltproduktion har været forholdsvis stabile de senere år, og den samlede produktion let stigende. Stabilitet ventes også at præge 2018

8.     Forsøg pegede på, at der kan komme mere asfaltgenbrug i slidlagene, så branchen i 2018 kan bidrage endnu mere til den grønne, cirkulære økonomi

9.     Med en ny udvalgsstruktur og et nyt udvalg for arbejdsmiljø understregede vi, at asfaltindustrien også fremover skal være bygge- og anlægsbranchens sikreste branche

10.  Alt i alt var 2017 et år der viste, at det giver resultater at stå sammen i Asfaltindustriens Arbejdsgiver- og Brancheforening

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Efter generalforsamlingen holdt John Kruse Larsen, der også er præsident i EAPA, den europæiske asfaltforening, indlæg om det arbejder der gøres for asfalt internationalt. Det være sig i fagligt tekniske netværk mellem lande, lobbyarbejde overefor politikerne i EU og i samarbejdet om at markedsføre asfalt som produkt sammen med bitumenindustrien.

Læs Johns PPs her.

Asfaltdagen

Vekslede mellem spændende udstillinger og tankevækkende indlæg fra:

- Investeringer i infrastruktur – hvorfor og hvordan? v/adm. direktør Torben Möger  

  Pedersen, PensionDanmark. Læs PPs her.

- Veje og biler i 2050 v/vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet. Læs PPs her.

- Rekruttering af unge v/CCO & Co-Founder Daniel Birkholm, CompanYoung A/S. Læs PPs her.


Vidste du...?

- at asfalt er et naturprodukt, der består af sten og ufarligt bitumen og at der ikke er tjære i asfalt?

- at det er sikkert at arbejde i asfaltindustrien, der har færre uheld og ulykker end resten af bygge- og anlægsbranchen?

- at asfaltindustrien er langt fremme inden for den cirkulære økonomi, idet asfalt er 100 % genanvendeligt som sig selv?

- at asfalt er en støjdæmpende og trafiksikker belægning?

- at asfalt kan fås i mange farver og teksturer til alle belægninger - også haver, parker og stier?

Kort om Asfaltindustrien

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje og vores leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, SIKRE VEJE, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.

 

 

 

 

 

 

 
Medlemmer