Asfaltdagen 2019

Asfaltdagen 201922. marts 2019

Asfaltdagen 2019 blev et flot arrangement med en god generalforsamling, velbesøgt leverandørudstilling og interessante indlæg af Thomas Damkjær Petersen (IDA), Kira Hyldekær Janstrup (DTU) og Svend Kold Johansen (BIM Infra)...


Velbesøgt Asfaltdag og generalforsamling i Asfaltindustrien                           
Stor deltagelse fra branchen og vores gæster, spændende oplæg og diskussionslyst satte sit præg på årets generalforsamling og Asfaltdagen 2019, der blev holdt torsdag den 21. marts på Frederiksberg med knap 90 deltagere.

Udstillere på Asfaltdagen 2019: Emineral, KVM, Löwener, Shell, S & P Reinforcement, Total og Wirtgen. Desuden medvirkede PensionDanmark.

Asfaltindustriens årsberetning ”En grøn branche og en god arbejdsplads” blev udgivet på dagen.

Generalforsamling
Om formiddagen, inden selv Asfaltdagen, afholdt Asfaltindustrien sin årlige generalforsamling.

Bestyrelsen blev genvalgt og den har meddelt, at den på førstkommende møde venter at konstituere sig således:
- Hans Oluf Krog, Colas, formand
- Claus Terkildsen, YIT, næstformand for brancheforeningen
- John Kruse Larsen, Pankas, næstformand for arbejdsgiverforeningen
- Jens-Kristian Damsgaard, Munck Asfalt
- Lars-Kim Jørgensen, Arkil Asfalt
- Susanne Frank, NCC Industry

Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Asfaltindustrien som forening havde i 2018 et underskud som følge af faldet på obligationer og aktier selv om disse er placeret konservativt.  I 2019 ventes balance. Regnskab og budget blev begge dele godkendt og kontingentet fastholdt på et konkurrencedygtigt, lavt niveau.
 
Næstformandens beretning
Næstformanden holdt beretning, da formanden havde meldt forfald. Denne tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

Produktionen af asfalt blev i 2018 på knap 3,9 mio. tons, lidt under 2017 på knap 4 mio. tons. Aktiviteten i 2019 ventes at være på niveau med eller lidt under 2018.

Beretningen blev taget til efterretning, og den er her sammenfattet i 10 punkter:
1. 2018 startede med en mild vinter og lidt sne i marts. Fra maj fik vi en varm og tør sommer - en fordel for udlægning af asfalt. August gav regn, mens september var lun og tør. Efterår og vinter var milde, men regnfulde. Alt i alt et udmærket asfaltår vejrmæssigt set. Produktionen nåede 3,86 mio. tons asfalt (2017 3,98 mio. tons). 
2. Økonomien var præget af moderat højkonjunktur, som gav aktivitet i det private marked. Kommunernes vejinvesteringer var stabile, mens Vejdirektoratet, overraskende, brugte lidt mere på grund af fremrykninger og overflytning af ressourcer fra bygninger til belægninger.
3. I starten af året udsendte vi et genoptryk af Asfalthåndbogen til de ca. 700 nye medlemmer af de 98 kommuners teknik- og miljøudvalg, som blev valgt ind i forbindelse med kommunalvalget i november 2017. Bogen blev godt modtaget.
4. I april 2018 udsendte SAMKOM, et samarbejde mellem kommunerne og Vejdirektoratet, en landsdækkende analyse, der viser et kommunalt vejvedligeholdelsesefterslæb på 3,9 mia. kr.
5. I maj relancerede vi, sammen med 3F, fartkampagnen ”Pas På Min Far”. Baggrunden er, at billisterne kører for tæt og for hurtigt forbi vejarbejder. Der var stor opbakning til kampagnen, der gav genlyd i medierne og medvirkede til at sikre Asfaltindustrien omtale for 4 mio. kr.
6. I august præsenteredes årets hold af vej-asfaltører. 25 nye elever blev fejret med reception på skolen i Ulfborg. Asfaltindustrien står sammen med 3F bag uddannelsen, der er skræddersyet til branchen, ligesom vi står bag Asfaltskolen. Uddannelserne sikrer, at vi kan tiltrække og beholde gode folk.
7. I november kom rapporten ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark”. Den viser, at genbrug på 30 % i slidlagene er lige så godt og holdbart som almindeligt slidlag. Og så reducerer mere genbrug CO2- udledningen med op til 22 %.
8. November måned gik årets finanslovsforhandlinger ind i den afsluttende fase. Asfaltindustriens formand og direktør havde kontakt til alle relevante transport- og finansordførere for at gøre opmærksom på behovet for penge til veje og for en langsigtet infrastrukturplan. 
9. Året afsluttedes med, at en post doc på DTU, støttet af bl.a. Asfaltindustrien, dokumenterede, at der er en sammenhæng mellem uheld, vejens udformning og samfundsøkonomi – det ér dyrt og farligt ikke at vedligeholde vejene.
10. Også 2018 viste, at det giver konkrete, brugbare resultater for virksomhederne at stå sammen i Asfaltindustrien.

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Asfaltdagen
Asfaltdagen 2019 vekslede mellem udstilling ved branchens leverandører og interessante indlæg af (klik på link for at se præsentation som PDF-fil):

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA
om fremtidens ingeniører
.  

Kira Hyldekær Janstrup, post doc, DTU
om vejens udformning, ulykker og samfundsøkonomi
.  

Svend Kold Johansen, BIM Infra
om BygningsInformationModellering og betydningen for asfaltindustrien
.

Kort om Asfaltindustrien
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje og vores leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, SIKRE VEJE, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.

Se fotos fra Asfaltdagen 2019.

 
Medlemmer