Asfalthåndbogen

Asfalthåndbogen30. april 2020

Asfalthåndbogen er nu frit tilgængelig på nettet. Den henvender sig til alle vejinteresserede fagfolk.


Asfalthåndbogen blev udgivet første gang i december 2016 og er revideret en smule siden. Bogen er udsolgt i fysiske eksemplarer og ikke længere helt a jour på alle områder blandt andet hvad angår vejreglerne. Derfor har vi nu gjort den frit tilgængelig på nettet.

Klik her for at downloade den - filen er stor, så det kan godt tage lidt tid.

Selv om bogen har nogle år på bagen, er den en sand guldgrube af viden og henvender sig til alle, der i faglig sammenhæng har brug for viden om asfalt. Bogen er velegnet som informationskilde for nyansatte ingeniører og teknikere i kommuner, asfaltvirksomheder og rådgivende virksomheder. Også landskabsarkitekter, anlægsgartnere og ingeniørstuderende med interesse for asfalt og vejbygning kan få glæde af bogen. Bogen kan læses fra ende til anden som en samling af grundlæggende viden om asfalt. Den er også velegnet til at slå op i. Du kan bruge indholdsfortegnelsen forrest og registeret bagerst i bogen til at finde rundt.

Danmarks 100 .000 kilometer asfalteret vej er den væsentligste del af infrastrukturen. Vi bruger asfalt til veje, pladser, stier og broer, ligesom materialet anvendes i industri- og havneområder og lufthavne. Asfalt anvendes desuden til kystsikring og i miljøbeskyttelse – og i farvede udgaver i forbindelse med færdselssikkerhed, sport og fritid og som æstetisk element i byer.

Asfalt egner sig til veje, pladser og stier på grund af sin evne til at fordele trykket fra trafikken uden selv at ændre form. Når asfalten er fremstillet, udlagt og tilpasset trafik og lokale forhold, bevarer den styrke og funktionalitet i mange år. Vi har i Danmark mange årtiers brancheerfaring og en kvalitetssikret produktion af en lang række velafprøvede asfalttyper. De mest anvendte asfalttyper beskrives sammen med principperne i dimensionering, produktion og udlægning af asfalt.

Bogen beskriver anlæg og vedligehold af asfalterede veje, muligheden for genbrug samt moderne miljø- og klimavenlige asfalttyper. Endelig beskrives en række alternative anvendelsesmuligheder.

Oplysningerne i bogen er af almen, oplysende og vejledende karakter. Det er læserens eget ansvar altid at overholde gældende regler og vejledninger på området. Anlæg eller reparation af en vej afhænger desuden af de konkrete forhold.
 
Medlemmer