Asfaltindustrien til morgenmad med Søren Pape

Asfaltindustrien til morgenmad med Søren Pape22. januar 2015

Med udsigten til det kommende valg i 2015 var Dansk Vejforening, på vegne af Asfaltindustrien, sammen med flere andre organisationer og tænketanke tirsdag inviteret til morgenmad med Søren Pape hos IDA på Kalvebod Brygge.


Morgenmaden blev efterfulgt af et oplæg fra Søren Pape, hvor han fortalte, hvad Det Konservative Folkeparti ville kæmpe for, hvis de efter valget bliver en del af en borgerlig regering.

Søren Pape lagde ud med at fortælle, at partiet har oplevet 30 års tilbagegang, godt nok med lidt huller i nullerne. Han vil få partiet tilbage til et nogenlunde anstændigt niveau. Det Konservative Folkeparti ønsker naturligvis at være med i en borgerlig regering, men ikke blot som statister. Det er altafgørende, at de får konservativ politik igennem, og dette afhænger naturligvis af, hvor mange mandater partiet ender ud med efter valget.

Søren Pape lagde vægt på, at Det Konservative Folkeparti ville være et endnu mere fokuseret parti, end det nogen sinde har været før. Det vil altså sige, at der er få ting, de vil fokusere særligt på. Det drejer sig om skattepolitikken, folkeskolen og retspolitikken.

For Asfaltindustrien var det naturligvis endnu mere interessant at høre, hvilke tanker Det Konservative Folkeparti gør sig i forhold til det danske vejnet, herunder motorveje. Til dette svarede Søren Pape, at Danmark uden tvivl mangler motorveje, og at ved en borgerlig regering, vil det være asfaltens tur. På Det Konservative Folkepartis hjemmeside fremgår det da også, at deres mål på trafikområdet er at sikre borgere og erhvervsliv mobilitet og frihed. Borgere skal problemfrit kunne pendle til og fra arbejde samt bevæge sig ubesværet rundt i fritiden – uanset transportform.

Arrangementet blev afholdt af Rud Pedersen og er det første af en række møder, der vil blive afholdt med de borgerlige oppositionsledere.
Medlemmer