Asfaltindustriens Årsdag 2023

Asfaltindustriens Årsdag 202330. marts 2023

Asfaltindustriens Årsdag 2023 blev et flot arrangement med en god generalforsamling, velbesøgt leverandørudstilling og interessante indlæg af Nina Groes, Divérs/Boss Ladies, om rekruttering af kvinder til en mandebranche, og Flemming Splidsboel Hansen, DIIS, om den geopolitiske situation med krig i Europa.


Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:


Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Udvalg, arbejdsgrupper og bestyrelsen udgør rygraden i foreningen og i 2022 bød Asfaltindustrien velkommen til en række nye kræfter:


Foreningens regnskaber viste underskud; resultatet skyldes hovedsageligt tab på investeringer som følge af faldende kurser, ekstra udgifter til advokat som følge af arbejdet med ekstraordinære prisstigninger og faldende kontingentindtægt. I de kommende år ventes igen et resultat i balance dog med nogen usikkerhed pga. volatiliteten på de finansielle markeder. Regnskab og budget blev begge godkendt og kontingentet fastholdt.

Formandens beretning
Formanden holdt sin beretning, der tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle møde- og stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

I 2022 producerede virksomhederne 3,47 mio. tons asfalt (2021: 3,55 mio. tons asfalt). Asfaltsæsonen var vejrmæssigt god med sol og ikke så meget regn.

Markedet var præget af ”vilde” prisudsving som følge af krigen i Ukraine og fordi udrulningen af Infrastrukturplan 2035 først for alvor vil mærkes i asfaltindustrien fra 2024 og frem. 

Hvad angår det kommunale marked i 2023, ser det ud til, at de kommunale vejbudgetter falder, mens udrulning af fjernvarme vil give nogen aktivitet.

Det private marked ventes at falde.

Formanden bød velkommen til Lars Vester, NCC, i bestyrelsen og til BVH Bitumen Vertrieb und Handel GmbH som nyt associeret medlem af brancheforeningen.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Asfaltdag

Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro holdt en velbesøgt Asfaltdag, hvor en række leverandører udstillede og hvor der var inspirerende og spændende indlæg af  Nina Groes, Divérse/Boss Ladies og og Flemming Splidsboel Hansen, forsker.

Se fotos fra Asfaltdag 2023.

Kort om Asfaltindustrien

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje, herunder branchens leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, SIKRE VEJE, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.
Medlemmer