Asfaltindustriens Generalforsamling

Asfaltindustriens Generalforsamling1. april 2016

På Asfaltindustriens generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 31. marts 2016 på Frederiksberg, blev Hans Oluf Krog genvalgt som formand, kontingentet fastholdt og et nyt medlem budt velkommen i foreningen...


Med 84 deltagere var Asfaltndustrien medlemsmøde og generalforsamling den mest velbesøgte nogen sinde.

Generalforsamling 2016
På generalforsamlingen blev bestyrelsen (gen)valgt:


Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor og Revisionshuset Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Asfaltindustrien kom som forening ud af 2015 med et lille overskud og stigende egenkapital trods lav forrentning af foreningen formue. I 2016 ventes et mindre underskud som følge at to store, værdiskabende projekter: Medfinansiering af en postdoc på DTU og udgivelsen af Asfalthåndbogen.

Regnskab og budget blev godkendt, og det i forvejen konkurrencedygtige kontingent blev fastholdt.

Produktionen af asfalt blev i 2015 på i alt 3,7 mio. tons – samme niveau som 2014. Markedet er især præget af Vejdirektoratets aktivitet.

Formandens afholdt sin beretning, der bygger på den skriftlige, som er sendt til alle deltagere på generalforsamlingen. Formanden afsluttede med at byde velkommen til en ny virksomhed: KVM. Dirigenten, Per Kjærsgaard, takkede for en god, retvisende beretning og spurgte, om der var bemærkninger. Det var der ikke og formandens beretning blev herefter godkendt. Da der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen kunne dirigenten sluttelig takke for en velgennemført generalforsamling.

Der fremsendes snarest referat af generalforsamlingen til deltagerne.

Medlemsmøde
Forud for generalforsamlingen var der tre spændende oplæg på medlemsmødet:


FAKTA:
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Foreningen varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser – herunder også overenskomstforhandlinger. Asfaltindustriens Sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, SIKRE VEJE, ITSDanmark, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Sekretariatet for Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.
Medlemmer