Asfaltindustriens Årsdag 2015

Asfaltindustriens Årsdag 201512. marts 2015

På Asfaltindustriens generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 12. marts 2015, blev Hans Oluf Krog genvalgt som formand, kontingentet fastholdt og to nye medlemmer budt velkommen i foreningen...


Torsdag den 12. marts 2015 holdt Asfaltindustriens Branche- og Arbejdsgiverforening den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt:

 Som intern revisor genvalgtes Finn Jensen, DOB I/S, og som ekstern, revisionshuset Buus Jensen.

Asfaltindustrien kom som forening ud af 2014 med et overskud og stigende egenkapital som følge af en positiv udvikling i foreningen formue og en styring af omkostningerne. I 2015 ventes igen overskud.

Regnskab og budget blev godkendt, og det i forvejen konkurrencedygtige kontingent blev fastholdt.

Formanden konstaterede i sin beretning, at asfaltåret 2014 var ”grønt” i to betydninger: Dels startede og sluttede året med milde, grønne vintre; dels formåede industrien at fastholde et relativt højt niveau for genbrugsasfalt.

Produktionen af asfalt blev i 2014 på i alt 3,7 mio. tons – lidt over 2013, hvor produktionen var på 3,5 mio. tons. Den øgende produktion skyldes først og fremmest, at Skanskas produktion nu tæller med i hhv. Colas og Muncks produktion efter at disse overtog Skanska i starten af 2014.

Konjunkturerne er stadig en udfordring og det kommunale marked svigter generelt set. Undtagelsen er de fire største byer, hvor anlægsinvesteringerne er relativt høje. Derfor vil asfaltindustrien her i valgåret 2015 sige til politikerne, at nu er det vejenes tur til at få flere penge efter at den kollektive trafik og cykelstierne har fået et løft.

Formanden bød endeligt velkommen til to nye virksomheder: Løwener og Daluiso.

Dirigenten, Per Kjærsgaard, takkede for en god, retvisende beretning og spurgte, om der var bemærkninger. Det var der ikke og formandens beretning blev herefter godkendt.

Medlemsmøde: Flytningen fra land til by og betydningen for vejene
Forud for generalforsamlingen havde sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, givet et indlæg med overskriften: "Betydningen for infrastrukturen, at vi flytter fra land til by og at produktionen ændrer sig".

Se Curt Liljegreens PowerPoints her


FAKTA:
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Foreningen varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser – herunder også overenskomstforhandlinger. Asfaltindustriens Sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, SIKRE VEJE, ITSDanmark, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Sekretariatet for Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.

 
Yderligere oplysninger:
Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk  |  telefon 36 78 08 22  |  mobil 40 43 93 70
Medlemmer