Asfaltindustriens generalforsamling

Asfaltindustriens generalforsamling30. marts 2017

Politikere, meningsdannere, olie-, benzin- og maskindustrien og asfaltentreprenører fra hele landet satte hinanden stævne på Asfaltforum, der er Asfaltindustriens årlige åbne møde. Bagefter var der generalforsamling...


Der var stor deltagelse og diskussionslyst på Asfaltforum 2017 og Asfaltindustriens generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 30. marts på Frederiksberg.

Dagens program
Ved middagstid blev dørene åbnet og Asfaltforum 2017 indledt med stående taffel og tid til at møde nye og gamle kolleger i og uden for asfaltbranchen.

Efterfølgende debatmøde med tankevækkende oplæg og tændte indlæg fra disse kompetente debattører:


Generalforsamling
Efter Asfaltforum 2017, hvor vi sagde farvel til vores gæster, afholdt Asfaltindustrien den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen blev indledt med en kort præsentation af den europæiske asfaltforening, EAPA, hvor vores næstformand for Arbejdsgiverforeningen og EAPA's præsident, John Kruse Larsen, fortalte om, hvad EAPA er, og hvad vi får ud af at være med. Se Johns præsentation.

Bestyrelsen genvalgt
Efterfølgende blev bestyrelsen (gen)valgt og den har meddelt, at den på førstkommende møde venter at konstituere sig således:


Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Asfaltindustrien som forening havde i 2016 overskud og voksende egenkapital, hvilket er tilfredsstillende. I 2017 ventes underskud som følge af, at vi frem til og med 2018 medfinansierer Kiras postdoc på DTU, og fordi vi vil være aktive og synlige op til og under kommunalvalget tirsdag den 21. november, hvor vi ønsker at sætte veje på dagsordenen. Regnskab og budget blev begge dele godkendt og kontingentet fastholdt på et konkurrencedygtigt niveau.

Formandens beretning
Produktionen af asfalt blev i 2016 på godt 3,8 mio. tons, lidt over 2015 på 3,7 mio. tons. Markedet har været præget af vigende aktivitet hos Vejdirektoratet, en lille stigning på det kommunale marked og en vis vækst på det private marked. Formanden holdt sin beretning, der tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

Asfaltåret i 10 punkter:

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Formand for Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg Jens Mandrup på Asfaltforum 2017

Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, i samtale med Anders Hundahl, Asfaltindustrien

Tidligere formand for Asfaltindustrien Thomas Rask ledede som dirigent Asfaltindustriens generalforsamling 2017


Vidste du...?


Kort om Asfaltindustrien
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje og vores leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.
Medlemmer