Asfaltindustriens kommentar til regeringens finanslovsforslag for 2015.

Asfaltindustriens kommentar til regeringens finanslovsforslag for 2015. 28. august 2014

Regeringen præsenterede d. 26. august 2014 sit finanslovsforslag for 2015, der viser en vækst på 0,8 % fortrinsvis på sundhedsområdet. Derimod var der intet nyt på vejområdet.


Asfaltindustriens kommentar til regeringens finanslovsforslag for 2015.

Kommunalt

Kommunernes samlede anlægsramme der omfatter anlæg og drift af veje, bliver på 17,5 mia. kroner. Veje udgør normalt imellem 20 og 25 % heraf, så de samlede kommunale anlægsudgifter til veje i 2015 bliver på cirka 5,5 mia. kroner – En nedgang på omkring 1,5 mia. kroner i forhold til 2014.

Statsligt

På statens område er der vedr. vedligeholdelse af asfaltbelægninger ikke noget nyt; niveauet de kommende 4 år ligger i gennemsnit på lige knap 200 mil. kroner, og også anlægsniveauet falder som ventet

Først fra 2016 og frem ventes vi at kunne mærke investeringerne i Femernbælt og de mange anlægsprojekter (letbaner, omfartsveje, banepakken) i de store byer.

Andet af interesse for Asfaltindustrien
Medlemmer