Asfaltsymposium om miljø, innovation og kommunikation

Asfaltsymposium om miljø, innovation og kommunikation13. juni 2017

Var du ikke til asfaltsymposium om miljø, innovation og kommunikation så kan du nu få tilgang til alt det materiale, der blev vist på symposiet!


Når vi tager på arbejde eller i skole, når vi går i butikker eller køber ind via nettet, så bruger vi asfaltveje. Asfalt er vigtig i vores daglige aktiviteter. Det fastslog ordstyrer Katrina Sichel ved et symposium i den europæiske asfaltindustris forening, EAPA eller European Asphalt Pavement Association, i Paris den 1. juni i år. Du kan se programmet, hvem talerne var og deres PPs her.

Når børnene leger i skolegården, når de unge bruger deres skateboard, og når vi parkerer bilen, sker det på asfalt, påpegede hun. Asfalt binder os sammen og bruges til veje, til at lægge skinner i, til lufthavnenes landingsbaner, cykelstier, legepladser, tennisbaner, som belægninger under landbrugsejendomme og drivhuse, til havne, broer, tunneller og meget mere. Det er kort sagt en vigtig del af grundlaget for vores tilværelse.

Præsidentfor EAPA, danske John Kruse Larsen, bød velkommen til de 100 deltagere og indlægsholdere, der kom fra 17 forskellige lande. Deltagerskaren bestod af forskere, bitumenproducenter, leverandører, asfaltentreprenører og repræsentanter for myndigheder.

John Kruse Larsen præsenterede symposiet tema: miljø, innovation og kommunikation. Vigtige emner for asfaltindustrien, som står med store samfundsmæssige opgaver. Han fremførte, at vi som industri skal bidrage til udviklingen af cirkulær økonomi og sikre og sunde arbejdspladser. Vi skal udvikle vores faglighed og være meget bedre til at kommunikere den værdi, vi lægger til samfundet.

Grønne indkøb i Holland

Harald Versteeg fra Rijkswaterstaat fra det hollandske vejdirektorat indledte symposiet med et indlæg om Hollands nye grønne indkøbssystem. Det betyder, at hvis en hollandsk entreprenør kan dokumentere, at tilbuddet er grønt, så tæller det med i prisen. Det vil sige, at det billigste tilbud kan blive vraget til fordel for et dyrere, som har lavere levetidsomkostninger og bidrager til cirkulær økonomi.

Man bruger i Holland et certificeringssystem med fem niveauer, der belønner entreprenører for at reducere CO2-forbrug. Variablerne kan være, hvor langt væk materialerne kommer fra, og hvor meget energi, der er anvendt i asfaltproduktionen. Målet er ”genbrug, genbrug, genbrug” og dermed at reducere levetidsomkostningerne for veje, sagde Harald Versteeg.

Det nye system fungerer nu, men det har taget tid at udvikle og implementere det. Blandt andet tog det syv år at få certificeret Warm Mix Asphalt, som er asfalt udlagt ved lav temperatur. Harald Versteeg understregede vigtigheden af kommunikation i denne forbindelse. Vi skal forklare befolkning og politikere, at noget, der er dyrt her og nu, på sigt er en god forretning.

Der var mange andre gode foredrag og du kan læse programmet, se hvem indlægsholderne var og se deres PPs via linket her.

Husk også at sætte kryds i kalenderen ved 14. og 15. juni 2018, hvor den europæiske asfaltindustri holder asfaltdage i Berlin.
Medlemmer