Bedre veje til landbruget

Bedre veje til landbruget11. september 2018

Bønderne vil bruge tiden på markerne. Ikke på hullede, ufremkommelige veje. Derfor har de nu udarbejdet et transportpolitisk udspil, som Asfaltindustrien støtter op omkring.


Hvert år lander der en ekstraregning på knap en kvart milliard på bordet hos den danske fødevareklynge. En regning, der skyldes spildtid på vejene, bøvlede regler og utilstrækkelig prioritering af den danske infrastruktur. Den udvikling vil fødevareerhvervet vende på hovedet. Landbruget skal have minimeret spildtiden, afskaffet de bøvlede regler og fremtidssikret dansk transportlovgivning. Derfor har Landbrug og Fødevarer nu udarbejdet et transportpolitiske udspil som indeholdler en række konkrete forslag - fra flere motorveje til bedre vedligeholdelse af de kommunale veje.
Asfaltindustrien mener, at et vigtig erhver som landbruget skal have gode rammebetingelser for at udføre sit arbejde og dermed skabe arbejdspladser og indtjening til Danmark. Vi har sagt det før og vi siger det igen - Danmark har brug for dels en langsigtet plan til infrastrukturen dels for flere penge til veje. Trafikarbejdet stiger og samtidig sparer både staten og kommunerne på anlæg og drift af vejene. Det ikke alene hæmmer væksten - det er også rigtig dårlig samfundsøkonomi. For det koster meget mere at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. De kommunale veje lider af et vedligeholdelsesefterslæb på 3,9 mia. kr. og statens veje er de kommende år så underfinansierede, at meromkostningen til en senere genopretning er små 200 mio kr. - svarende til, at statenn låner penge i vejene til en rente på knap 8 %.

Du kan læse Landbrug og Fødevares vigtig og aktuelle vejpolitiske udspil her.
Medlemmer