Bladet ASFALT

Bladet ASFALT30. juni 2014

Det nye nummer af ASFALT er netop kommet på gaden. Her kan du bl.a. læse om hvad KL’s nysammensatte Teknik- og Miljøudvalg vil gøre for at rette op på de forsømte kommuneveje, om afhjælpning af slid fra tunge gyllekøretøjer på svage veje og om trainees i vejsektoren.


Det strategiske direktørforum mellem Vejdirektoratet, KL og Kommunal Teknisk Chefforening har i regi af SAMKOM netop iværksat projektet ”Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand”. Ideen er at synliggøre vejvedligeholdelsestilstanden i de enkelte kommuner og at udføre gennemsnitsbetragtninger på landsplan. Inspirationen kommer fra København og Odense kommuner, der begge har synliggjort vedligeholdelsespotentialet. – Det er grundlæggende positivt nyt, at politikerne nu vil synliggøre de store problemer, der er med vedligeholdelsen på de kommunale veje, mener vi i Asfaltindustrien.


Du kan læse om denne nyhed i det nye nummer af ASFALT her.


De øvrige historier i juli-nummeret af ASFALT sætter fokus på:
Medlemmer