Cykelstier

Cykelstier29. marts 2023

Trods kamp for færre ulykker, er livet som cyklist lige så farligt som for ti år siden. Derfor skal vi have flere cykelstier.


Selv om Danmark er et af de mest trafiksikre lande i verden, er cyklister stadig for udsatte. Der er brug for, at vi investerer i vores fælles færdselssikkerhed, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen.
Vi lever i et distraheret samfund, og mange trafikuheld sker da også, når føreren af bilen eller cyklen er koncentreret om noget andet end trafikken.
Alligevel går det den rigtige vej med sikkerheden på de danske veje, om end vi ikke er i mål endnu. I 2022 mistede 154 danskere livet i trafikken, viser en opgørelse fra Vejdirektoratet, og for 20 år siden omkom flere end 400 personer.
Det placerer Danmark blandt de mest trafiksikre lande i verden med færrest ulykker per indbygger. Desværre gør det sig ikke gældende for cyklister. Når det gælder sikkerheden for de bløde trafikanter, er antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte cyklister de seneste ti år stort set uændret og ligger på mellem 502 og 608 personer årligt.

Derfor var vi meget glade for at læse nyheden om, at transportminister Thomas Danielsen (V) nu har udpeget en ny formand og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen. De får til opgave at følge de gode takter, der er lagt op til i den nationale handlingsplan.
Cyklen er et vigtigt transportmiddel, særligt i byerne, og der er meget fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen. Derfor er det centralt, at der investeres i vores fælles færdselssikkerhed, så risikoen for at komme alvorligt til skade reduceres. Der sker nemlig flere ulykker på dårligt vedligeholdte veje, viser en undersøgelse fra DTU. Det er på sin vis indlysende. Huller i asfalten og slidte vejstriber gør ikke noget godt for trafiksikkerheden. De senere år er 25 til 30 cyklister blevet dræbt om året i trafikken. Det kan vi bidrage til at undgå. Men det kræver cykelstier af høj kvalitet langs vores veje.
Vores anbefaling er derfor at opprioritere cyklisternes trafiksikkerhed, så vi får knækket ulykkeskurven, som vi har gjort det for bilister. Især i en fremtid, hvor vi alle sammen skal til at cykle mere.

 

Ovenstående er bragt som indlæg i Information, marts 2023: Trods kamp for færre ulykker, er livet som cyklist lige så farligt som for ti år siden | Information

Forfatterne er Tove Hels og Anders Hundahl er henholdsvis sekretariatschef i Dansk Vejforening og administrerende direktør i Asfaltindustrien
Medlemmer