Dårlig vejbelægning er skyld i cykelulykker

Dårlig vejbelægning er skyld i cykelulykker 29. november 2018

Nye undersøgelser viser, at ikke kun cyklisters adfærd er årsagen til ulykker, men også vejens belægning spiller en stor rolle.


I 2017 blev der ifølge den officielle nationale ulykkesstatistik registreret 502 dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister. I virkeligheden er tallet meget større, da der estimeres, at kun ti procent af cykelulykkerne registreres hos politiet.

Ofte er det cyklisters adfærd, der er årsag til ulykkerne, og derfor retter flere kampagner sig mod cyklisterne, i håbet om at undgå cykelulykker. Men en ny post doc, som Asfaltindustrien sponserer, viser, at det ikke alene er årsagen, men også dårlig belægning på vejene er skyld i 30 procent af ulykkerne.

Særligt ujævne og hullede veje er et problem, og flere kommuner oplever, at der bliver rejst erstatningssager, fordi en cyklist er kørt galt på grund af dårlig vejbelægning.

For at undgå flere ulykker, viser undersøgelsen, at der er behov for bedre data, der kan identificere årsagerne til cyklistulykker og i sidste ende forbedre cyklisters sikkerhed. Det vil også tydeliggøre, hvilken betydning vejens tilstand og udformning har for forekomsten af cykelulykker.

Læs mere om undersøgelsen her
Medlemmer