Danske midler finansierer udenlandsk infrastruktur

Danske midler finansierer udenlandsk infrastruktur22. marts 2017

Mens anlæg og drift af vejinfrastruktur står i stampe herhjemme, er der vækst og morgenluft i andre lande. Den udvikling skal vendes.


Danske pensionskasser finansierer for tiden i infrastruktur i andre lande i deres jagt på afkast i en tid med lave eller ligefrem negative renter. Det betyder, at danske arbejdere gennem deres pensionsopsparing er med til at investere i udenlandske arbejderpladser. For mens byggeri og investeringer inden for vejinfrastruktur ser ud til at stige i andre europæiske lande og i USA, står niveauet for anlæg og vedligeholdelse af vejbelægninger næsten stille herhjemme.

Den udvikling skal vendes, for naturligvis kan vi bringe pensionsmidler ind i danske byggerier og anlæg i stedet for at sende dem udenlands. Det kan ske gennem projekter baseret på offentligt-privat-samarbejde eller gennem Sund og Bælt-lignende projekter. Forudsætningen er politiske forståelse for betydningen af en smidig og optimeret dansk infrastruktur.

Ind med flow – ud med stop-and-go
Mange kommuner har da også investeret klogt i vejbelægninger i de senere år. De ved, at asfalten er billig, og at en vej koster mindre i drift, når den holdes ved lige. Det modsatte er tilfældet hos Vejdirektoratet. Her falder budgettet brat og når i 2018 et historisk lavt niveau; det er stop-and-go-politik af værste og skadeligste skuffe.

For når solen går ned over den langsigtede, statslige infrastrukturaktiviteter, så breder mørket og usikkerheden sig på markedet, og det er gift for investeringer. Usikkerheden tvinger entreprenørerne til at flytte investeringer til udlandet, hvor rammebetingelserne er mere forudsigelige. Her kan de så skabe arbejdspladser, uddanne medarbejderne og bygge for danske pensionskroner!

Asfaltindustrien og branchen appellerer derfor til politikerne om at tænde lys i mørket, skabe håb og forbedre mulighederne for at investere i Danmark. Politikerne kan bringe pensionsmidlerne i spil herhjemme ved at finansiere tunneler, broer og egnede vejstrækninger. Og de kan udarbejde en plan for de kommende 8 eller 10 år og bringe ro og forudsigelighed til markedet.

Herved imødekommer de også erhvervslivets skrigende behov for bedre infrastruktur, der nemlig igen i år ligger igen øverst på virksomhedernes prioriteringsliste, når man spørger dem hvad der skal prioritere højest, hvis vi skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet. Bedre infrastruktur og transport ligger over arbejdskraft, skatter og afgifter og sagsbehandling!

Lad os derfor arbejde sammen for, at vi i Danmark forlader stop-and-go og går mod flow, og vi for alvor får bragt pensionsmidlerne i spil og får investeret langsigtet i dansk infrastruktur. Sådan tænder vi lys i mørket og skaber håb, vækst og gode, danske arbejdspladser.


Ovenstående indlæg af Anders Hundahl har været bragt i Jyllands-Posten den 21. marts 2017

   
Medlemmer