Den nye udbudslov

Den nye udbudslov23. marts 2015

Invitation til medlemsmøde:
Bliv klogere på den nye udbudslov, kom til medlemsmøde i Asfaltindustrien mandag den 18. maj kl. 13.


Med den nye udbudslov sker der en række væsentlige ændringer af rammerne for gennemførelse af of-fentlige udbudsprocesser i Danmark. Ændringer, der også påvirker tilbudsgivere. Disse ændringer vil vi gerne forberede jer bedst muligt på.

Derfor arrangerer vi i samarbejde med HORTEN Advokatpartnerselskab et informationsmøde om den nye udbudslov, som din virksomhed er inviteret til.

Punkter der vil blive behandlet på mødet:


Oplægget varer 2 1/2 time, hvorefter oplægsholderne vil stå til rådighed for spørgsmål.

Informationsmødet finder sted:
Tid: Mandag den 18. maj 2015 kl. 13.00-16.00
Sted: Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

Tilmelding
Tilmelding til medlemsmødet skal ske på hmi@dv.dk senest fredag den 10. april 2015 med angivelse af navn og e-mail på hver deltager.

Oplægsholdere Advokat Annelouise Dalgaard Pedersen. Annelouise er specialist i udbudsret og rådgiver til daglig virksomheder og offentlige ordregivere om udbudsret, ligesom hun har omfattende erfaring som projektleder på udbudsprocesser.
Advokat Marie Løvbjerg. Marie rådgiver om udbuds- og konkurrenceret.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding sker efter ”først-til-mølle”-princippet.

Udbudsloven:
Forslag til en ny dansk udbudslov er blevet fremsat i Folketinget. Loven forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015.

Medlemsmødet er arrangeret i samarbejde mellem Asfaltindustrien, SIKRE VEJE, ITS Danmark og Dansk Vejforening.
Medlemmer