Det bliver lettere at være bilist i Danmark

Det bliver lettere at være bilist i Danmark25. juni 2018

Biltrafikken vokser. Flere og flere vælger bilen frem fra bussen, toget eller metroen, og det skal vi tage højde for og prioritere. Der er nemlig store samfundsøkonomiske gevinster at hente ved vejinvesteringer. Det skriver Transport- bygge- og boligminister Ole Birk Olesen i sit seneste nyhedsbrev, som du kan læse her:


Det bliver lettere at være bilist i Danmark

Den seneste tid har været præget af mange nye skibe i søen; eller biler på vejen, om man vil, for vi har lanceret en række nye initiativer, der vil gøre det lettere og mere klimavenligt at være bilist i Danmark.

Du holder der bare. Dér i køen på vej fra arbejde. Du ved godt, du burde have taget af sted lidt før, hvis du skulle have haft en chance for at hente børnene, før børnehaven eller SFO’en lukker, men det blev ved den gode hensigt. Og nu holder du der. Velvidende at du nok havde ramt den massive bilpark på motorvejen alligevel, selvom du var taget af sted et kvarter før.

Biltrafikken vokser. Flere og flere vælger bilen frem fra bussen, toget eller metroen, og det skal vi tage højde for og prioritere. Der er nemlig store samfundsøkonomiske gevinster at hente ved vejinvesteringer. Det kan vi se på de analyser, der er foretaget af udvalgte strækninger på tværs af landet. De positive effekter vi her ser ved en forbedret vejinfrastruktur kommer både trafikanter og samfundet til gode. Derfor vil regeringen øge rammen til offentlige investeringer efter 2020 og især prioritere vejene. Der er nemlig brug for at rette op på den skævhed, at vi i disse år investerer cirka tre gange så mange penge i jernbanen som i vejene, selvom 90 procent af persontransporten foregår på netop vejene.

Det er dog ingen skade til at forberede sig på forhånd. Derfor har jeg nedsat et Fremkommelighedsudvalg, der blandt andet har til formål at skabe flere grønne bølger, så trafikken kommer til at glide lettere på de mest trafikerede strækninger; og så trafikanterne kommer hurtigere og mere effektivt frem. Køtid er spildtid.

Den parole kan de fleste bilister nikke genkendende til, men på Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen oplever trafikanterne ikke længere lange bilkøer og store forsinkelser i samme omfang som tidligere. For få dage siden præsenterede vi en ny analyse fra Vejdirektoratet, der viser, at udvidelsen af de to motorvejsstrækninger betyder, at trafikanterne sparer 732.000 timer om året. De timer kan de nu i stedet for bruge effektivt på arbejdspladsen, i skolen eller hjemme.

I samme åndedrag vil jeg også fremhæve forsøget med klimavenlig asfalt, som jeg havde fornøjelsen af at se blive lagt på Hillerødmotorvejen tidligere på måneden. Når vi investerer i fremtidens vejinfrastruktur, er det værd at have den klimavenlige asfalt i tankerne. Hvis vores forventninger holder stik, så skåner den nemlig ikke alene vores miljø; den sparer også trafikanterne for i gennemsnit cirka 40 millioner kroner i brændstof for hver million kroner, der investeres i klimavenlig asfalt – og så giver det ydermere trafikanterne en bedre køreoplevelse. En tur med mindre vejstøj, stilhed og bump på vejen. Hvem siger, det ikke også må være rart at køre bil?

Der er også fortsat mange, der bruger toget, og derfor investerer vi massivt i jernbanen i disse år. For nylig har vi givet grønt lys til udbud af nye el-tog- og vogne, som skal udskifte DSB’s nuværende og aldrende dieselflåde med nye, moderne elektriske tog, så vi i fremtiden kan tilbyde passagererne et mere attraktivt togtilbud.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til de mange, som deltog i ministeriets arrangementer på Folkemødet. Det var dejligt at se så mange interesserede fremmødte.

God sommer til alle!

Venlig hilsen
Ole Birk Olesen

Asfaltindustrien mener:
Det er positivt at ministeren slår fast, at der skal flere penge til veje. Men også nødvendigt, for i den senste årsrapport fra Vejdirektoratet står der, på side 63, at: "For at sikre den fremtidige balance på statsvejnettet...vil (det) være nødvendigt at øge bevillingerne i forhold til niveauet på Finansloven 2017. Ellers vil der igen blive opbygget et efterslæb på den kapitalbevarende vedligehold af belægninger og bygværker. I den kommende 4-årige periode, 2018-2021, er der tale om et merbehov på ca. 700 mio. kr.".  Set i lyset af, at der fra 2010-16 har været en nettobesparelse i forhold til projektbevilling på knap 6 mia. kr.  og der derudover er 3,5 mia. kr. i uforbrugte centrale reserver, må vi konstatere, at der ER penge til veje!
Medlemmer