Det haster med en plan

Det haster med en plan10. juli 2019

Asfaltindustrien ser positivt på, at den nye transportminister til JyllandsPosten mandag den 8. juli 2019 udtaler, at en samlet infrastrukturplan skal hvile på et bredt forlig. Men det haster med en aftale, for statens infrastrukturinvesteringer ligger underdrejet og branchen lider.


Den nyudnævnte transportminister, Benny Engelbrecht, siger til Jyllands Posten, at udgangspunktet nu er et blankt kanvas - et blankt stykke papir, når han indkalder alle Folketingets partier til nye forhandlinger om fremtiden motorveje, broer og jernbaneforbindelser. Ifølge ministeren betyder det, at både Socialdemokratiets egen plan fra januar om at bygge nye motorveje, broer og jernbaner for i alt 70 mia. kr., og den aftale, de blå partier indgik i marts, som siger, at der skal bruges 112 mia. kr. på en lang række navngivne projekter, tages af bordet. Ministeren forklarer dette med, at han ønsker en bred aftale, og at han håber, at indgå et  bredt forlig om infrastruktur. Ministeren tilføjer, at fremtiden ikke kun skal handle om tog, busser og letbaner. Fordi Transportministeriet skal være grønt betyder det ikke, at asfalt er lig med sort.

Asfaltindustrien er positiv overfor ministerens ønske om en bredt funderet infrastrukturplan, som branchen længe har efterlyst. For trængslen stiger, og det er mere reglen end undtagelsen, at der opstår køer og forsinkelser på f.eks. motorvej E45 ned gennem Jylland. Virksomhederne højeste ønske, ifølge DI Transport, er derfor mere og bedre infrastruktur, så medarbejderne kan komme på arbejde og hjem igen for at hente børnene i god tid, også selv om de bor langt væk. Og så varerne kan komme smertefrit til og fra fabrikkerne.

Vi er også parate til at hjælpe ministeren med at sikre, at Transportministeriet bliver grønt, for vi står klar med en række klimavenlige belægningsløsninger, som sparer CO2, reducerer støj og afhjælper gener ved monsterregn.

Men planen haster, for branchen lider under den skadelige og unødvendige stop-and-go politik som desværre har præget infrastrukturområdet. Enhver kan sige sig selv, at det hæmmer investeringerne og udviklingen af medarbejderne, når vi ikke aner hvordan markedet er næste år. For hvorfor købe nye maskiner, når vi ikke ved om vi får brug for dem, og hvorfor uddanne medarbejderne, når vi ikke ved, om de er ansat næste år?

Derfor opfordrer vi ministeren og alle partier i Folketinget til at komme i arbejdstøjet og få planen færdig NU. Det skulle ikke være så svært, for både rød og blå blok har planer for infrastrukturen, der over lange stræk er overensstemmende.


Prisen på at vente er høj
Ja ja, kan man sige, Asfaltindustrien skal jo presse på for at få mere infrastruktur, bedre veje og mere asfalt. Men her kan man blot læse: "Status for anlægs- og byggeprojekter - 2. halvår 2018" udgivet af Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Her står der på side 73 og 74: "Den seneste analyse vedrørende det fremadrettede økonomiske optimale behov for kapitalbevarende vedligeholdelse foretaget ultimo 2017 viser et samlet behov på 2.615 mio.kr. (2018- priser) i perioden fra 2018 til 2021. Den nuværende finanslovsbevilling i samme periode udgør 2.284 mio. kr. (2018-priser). Det vil medføre, at der igen opbygges efterslæb da der udskydes arbejder svarende til 331 mio. kr. ultimo 2021 – med meromkostninger for staten til følge, da udskydelser af arbejder medfører ekstra omkostninger....Meromkostningen udgør 30 pct. af den samlede udskydelse og svarer til en intern rente af samlet pengestrøm (ÅOP) på 7,2 pct....". Og dette er blot vejområdet. Ganger man op og indregner hele infrastrukturområdet koster det milliarder at nøle. Og en rente på 7,2 %. Lad os derfor komme igang, spare de penge (som så kan bruges på velfærd, skattelettelser eller hvad man vil) og så skabt infrastruktur der giver vækst.
 
Medlemmer