Driving Green 14

Driving Green 1427. august 2014

Asfaltindustrien var med på førstedagen til Danmarks første fagmesse for grøn og energirigtig vejtransport der bliver afholdt i Øksnehallen d. 27. – 28. august 2014.


Driving Green

Messen bød på et spændende og aktivt program, hvor deltagerne indledningsvis blev budt velkommen af Københavns Miljø – og teknikminister, Morten Kabell.  Herefter var der rig mulighed for at se de nyeste løsninger indenfor området for grøn og energirigtig vejtransport.

COOEE
Asfaltindustrien deltog i seminar 2 og var med, da Vejdirektoratet præsenterede deres første oplæg på messen: Nye og smarte veje skal hjælpe bilen med at mindske benzinforbruget. Oplægget blev præsenteret af projektleder Bjarne Schmidt, som er portrætteret på ovenstående billede.

Et oplæg som tog udgangspunkt i deres forskningsprojekt, COOEE, hvor bl.a. NCC Roads også er med som samarbejdspartner. COOEE som har været i gang siden 2011 har opnået flotte resultater og nærmer sig deres målsætning om at nedsætte benzinforbruget med 5 %. En nedsætning af benzinforbruget med 3-5 % svarer til minimum 48 millioner liter brændstof årligt, hvilket vil give 45.000 ton mindre drivhusgasser i form af CO2 og 76 ton mindre kvælstofoxider NOx. Flere faktorer spiller ind, når man vil mindske benzinforbruget. Det er dog rullemodstanden som er den afgørende, og her spiller asfalt en betydelig rolle. Den primære opgave i forskningsprojektet er således, at finde frem til blanding, hvor stenene er så tilpas små, at man nedbringer rullemodstanden – uden samtidig at nedbringe friktionen så meget, at det går ud over trafiksikkerheden.

Fremtidsudsigterne
Foreløbig har man testet den nye belægningstype tre steder i Danmark: Stenved, Svendborg og Langeskov, alle udviklet af NCC Roads. De flotte resultater har gjort, at man til efteråret 2014 er klar til at teste den nye belægning ved en stor vej med støre slid fra trafikken.  Den nye asfaltbelægningstype vil på sigt kunne indgå som en mulig belægningstype, der kan anvendes på det danske motorvejsnet. Det kræver dog, som Bjarne Schmidt også påpegede, at der stilles flere finansielle midler til rådighed og en derefter nøje planlægning af midlerne, for at udnytte dem optimalt. Set i et socioøkonomisk perspektiv, så ville den nye asfalt, hvis den blev belagt på hele statsvejnettet, kunne spare 300 mio. kr. årligt i Danmark.

Læs mere om COOEE her.
Medlemmer