EU

EU12. maj 2014

Sæt mål for et nyt Europa - det opfordrer arbejdsgivere og fagbevægelse til i en ny kronik og et nyt oplæg, du kan læse her. Den dag, vi tager det indre marked
og de tætte politiske bånd i Europa for givet, spiller vi hasard med Danmarks velstand, understreger parterne.


Danmarks største marked. 70 pct. af danske virksomheders eksport går til andre EU-lande, og 500.000 danske jobs er direkte afhængige af, at vi kan sælge vores varer og tjenester i de andre EU-lande. Som alle andre forhold kræver EU-samarbejdet hårdt arbejde og villighed til kompromis. Den dag, vi tager det indre marked og de tætte politiske bånd i Europa for givet, spiller vi hasard med Danmarks velstand. Danske virksomheders og danske arbejdstageres fremtid afhænger af et velfungerende Europa. Derfor skal vi interessere os for, hvordan vi gerne ser, at det europæiske samarbejde skal udvikle sig. Vi skal søge størst mulig dansk indflydelse på fremtidens EU. Det er på den baggrund at LO, FTF, Akademikerne og DA den 8.maj offentliggjorde erklæringen ”Fælles mål for EU’s arbejdsmarked”. Europa blev hårdt ramt af den finansielle krise, og har siden krisens indtog tabt arbejdspladser og markedsandele til resten af verden.

Det europæiske vækstperspektiv er fortsat skrøbeligt, og mange steder er der i øjeblikket stærkere vækst og beskæftigelsesfremgang. Europa kan og skal gøre det bedre. Adgangen til europæisk arbejdskraft må ikke indskrænkes, når det sker på lige vilkår med danske medarbejdere. Flere analyser viser, at den frie bevægelighed bidrager til at rette op på ubalancer på de europæiske arbejdsmarkeder og ikke er drevet af ønsket om misbrug af de sociale ydelser. Der er eksempler på snyd og misbrug, og det skal naturligvis bekæmpes. EU bidrager til, at nye medlemslande kan hæve deres velstandsniveau. Det sker ved den frie markedsadgang, men også ved hjælp af f.eks. socialfondsmidler. Det vil på sigt reducere både skævheder på arbejdsmarkederne og udfordringerne i forhold til arbejdskraftens frie bevægelighed, der er affødt af ulighederne landene imellem.

Den 25. maj bliver der valgt et nyt Europa-Parlament, og bagefter går processen i gang med at sammensætte en ny kommission. Jo hurtigere vi i Danmark samles om, hvilke ønsker vi har til EU’s fremtidige udvikling, jo bedre mulighed har vi for at præge den næste femårsperiode. Historisk har Danmark haft større indflydelse, end vores størrelse tilsiger – det må gerne fortsætte.

 

Læs kronikken fra LO, FTF, Akademikerne og DA her.

Læs hele oplægget her.
Medlemmer