Dårlige veje giver dårlig trafiksikkerhed

Dårlige veje giver dårlig trafiksikkerhed24. april 2020

Ny forskning fra DTU viser, at der er direkte sammenhæng mellem manglende vedligeholdelse af de danske kommuneveje og antallet af trafikulykker. Det har fået brancheforeningerne Asfaltindustrien og SIKRE VEJE til at lave en praktisk orienteret udgave af forskningsresultaterne.


Med den får kommunerne et grundlag for, at de bedst muligt kan prioritere, hvordan de forbedrer og vedligeholder vejforholdene. Det er til gavn for både trafikanter og samfundsøkonomi – for der er milliarder at spare, hvis trafiksikkerheden forbedres, fastslår de to foreninger.

I 2018 blev 171 dræbt i trafikken i Danmark, mens 1.862 personer kom alvorligt til skade. Det er det højeste antal siden 2013. I 2018 var der 12.680 registrerede trafikulykker på de danske veje, hvor mange af dem kunne være undgået. Der er nu påvist en klarere sammenhæng mellem forhold ved veje og trafiksikkerhed end hidtil forskningsmæssigt dokumenteret. Det viser en helt ny forskning fra DTU der bl.a. bygger på nye data.

Trafikulykker kan have store konsekvenser for de involverede, men er også dyre for samfundet. Én trafikulykke koster i gennemsnit 2,8 mio. kr., hvilket svarer til omkring 30 mia. kr. årligt. Til sammenligning bruger kommunerne 8-9 mia. kr. om året på at bygge og vedligeholde veje.

De samfundsmæssige omkostninger ved trafikulykker overstiger altså langt kommunernes udgifter til vedligeholdelse af veje, men nu har DTU, med hjælp af nye data indsamlet rundt om i landet, vist, at der er en indikation af, at der kan være milliarder at spare for samfundet, hvis kommunernes ressourcer bruges optimalt til at øge trafiksikkerheden. Eksempelvis kan der være god grund til at se nærmere på dårlige vejrabatter, som ifølge rapporten kan give ulykker.

Nyt grundlag for at øge trafiksikkerhed
På baggrund af den nye forskning opfordrer Asfaltindustrien og SIKRE VEJE kommunerne blandt andet til at gøre kantstene lavere, sikre rabatter og udjævne veje, så der ikke opstår såkaldt ’sporkøring’; det vil sige, at hjulene efter meget kørsel har trykket asfaltveje ned, så der opstår et næsten usynligt hjulspor. Det gør vejene ujævne og øger risikoen for, at kører galt.

Med den nye viden håber Asfaltindustrien og SIKRE VEJE, at kommunerne vil tænke trafiksikkerhed på en helt ny måde.

Asfaltindustrien og SIKRE VEJE har sammen lavet en praktisk orienteret udgave af rapporten, der giver kommunerne et bedre grundlag for, hvordan de bedst vedligeholder vejene, så de bliver mere sikre for borgerne. For hvis kommunerne er proaktive og bruger ressourcer på at forbedre infrastrukturen og vejenes beskaffenhed, er der store potentielle besparelser at hente.

FAKTA

 
TIL DIG SOM VIL HAVE FAKTA OG OVERBLIK: LÆS KORT-UDGAVE AF FORSKNINGSRAPPORTEN
TIL DIG SOM VIL ANALYSERE OG "NØRDE": LÆS POST DOC/FORSKNINGSRAPPORTEN FRA DTU
Medlemmer