Finanslov 2021

Finanslov 20218. december 2020

Finansloven for 2021 blev for andet år i træk en finanslov uden penge til veje. Det er en helt unødvendig og skadelig delvis nedlukning af vejbranchen på statens område i de næste 1 - 2 år.


Regeringen, S, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet indgik søndag den 6. december 2021 en finanslov uden ekstra penge til veje, men med 1/2 mia.. kr. til cykelstier frem til og med 2023. Da nogle af pengene er udgøres af en statslig medfinansieringspulje til cykelprojekter på kommunale veje, bliver det reelle beløb lidt større.

Samtidig har regeringen oplyst, at der er penge til, at den kan indgå en aftale om en infrastrukturplan i 2021, hvilket Asfaltindustrien vil arbejde hårdt på at holde den fast på for det er helt nødvendigt af hensyn til bevarelse af vejkapitalen, trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Desuden har virksomhederne i asfaltindustrien en række ny-udviklede klimatiltag, som den brænder for at komme til at kunne bruge i praksis.

Dansk Vejforenings cheføkonom, Finn Bo Frandsen, oplyser, at regeringens forslag til finansloven kun indeholder to store vejprojekter. Det er den nye Storstrømsbro og udvidelse af motorvejen på Vestfyn, hvorfor anlægsudgifterne vil falde fra 776 mio. kr. i 2020 til 659 mio. kr. i 2021. Vejdirektoratets udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse falder fra 590 mio. kr. i 2020 til 564 mio. kr. i 2021. Det økonomisk optimale behov for kapitalbevarende vedligeholdelse er 3,1 mia. kr. fordelt over 2020-23. Det er 0,8 mia. kr. mere end bevillingen, så der opstår et nyt, dyrt efterslæb.

Asfaltindustrien mener: Det er meget skuffende og dårligt for Danmark, for danske arbejdspladser og for fremkommeligheden, at regeringen ikke viser handlekraft og bevilger penge til veje i 2021. Det gør finansloven til den anden i træk uden vejpenge. Det risikerer de facto at betyde en skadelig og unødvendig delvis nedlukning af vejbranchen på statens område i 1 - 2 år, indtil effekterne af den lovende infrastrukturplan begynder at indfinde sig. Når det er sagt, er det naturligvis positivt, at der nu trods alt kommer et løfte om en længe ventet infrastrukturplan, og at der gives penge, 4,5 mio. kr., til øget trafiksikkerhed.
Medlemmer