Finanslov uden flere penge til vejene

Finanslov uden flere penge til vejene 4. december 2019

Finansloven blev færdigforhandlet mandag den 2. december 2019, og som forventeligt var der desværre ikke flere penge til veje.


"Det er synd for Danmark, fordi infrastruktur og veje skaber vækst. Det er synd for vejene, for de forfalder og bliver dyrere at rette op. Og det er synd for virksomhederne, som bliver udsat for skadeligt stop-and-go", siger Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien.

Nedenfor fremgår, hvad Dansk Vejforenings chefkonsulent Finn Bo Frandsen skriver om aftalen.

Ny grøn retning for Danmark
Den kommende klimalov vil blive fulgt op af en konkret klimahandlingsplan (som Asfaltindustrien som en del af regeringens klimapartnerskab med erhvervslivet bidrager til). Regeringen vil bl.a. fremme den nødvendige omstilling af transportsektoren. Her er et vigtigt element at sikre flere elbiler på vejene. Regeringen viderefører derfor kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som har til formål at levere en strategi for, hvordan vi bedst muligt kan realisere målsætningen om, at alle nyregistrerede biler senest fra 2030 er lav- og nulemissionsbiler samtidig med, at statens provenu kan fastholdes. Det er en ambitiøs målsætning, hvor der kan blive behov for at gøre brug af hele paletten af værktøjer, fx tilpasninger af afgiftssystemets, udbygning af infrastruktur og energiforsyning. På helt kort sigt ønsker regeringen at prioritere tilskyndelsen til at vælge elbiler og vil derfor forlænge den midlertidige særordning med lav proces-elafgift for opladning af elbiler mv. i 2020 og 2021.

Infrastruktur
Regeringen og de fire forligspartier ønsker i aftalen om finansloven for 2020 en velfungerende infrastruktur og attraktiv kollektiv trafik.

Ny Bane på Vestfyn
Parterne vil derfor anlægge en ny 35 km dobbeltsporet jernbane mellem Odense Vest og Kauslunde, øst for Middelfart. Projektet vil blive igangsat i 2023, hvor der afsættes 147 mio. kr. Totaludgiften anslås til 4,9 mia. kr.

Social dumping
Med finansloven for 2020 udmønter regeringen Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Der afsættes således yderligere knap 480 mio. kr. frem mod 2022 til Arbejdstilsynet bl.a. til styrket indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Midlerne løfter Arbejdstilsynets samlede bevilling markant og sikrer en væsentlig styrkelse af indsatsen for et trygt og sundt arbejdsmiljø på arbejdsmarkedet frem til 2022.

Cykelpulje
Der er i aftalen en cykelpulje på 50 mio. kr. i 2020 målrettet kommunale cykelprojekter. Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 %, så der i alt investeres 100 mio.kr. i cykelstier.

Finansiering
Initiativerne er finansieret via flere tiltag, bl.a. højere afgift på tobak og plastik. Derudover gennemføres tilbagerulninger af skatte- og afgiftslempelser fra V- og VLAK-regeringen.

Læs hele Finansloven her
Medlemmer