Finanslovsforhandlinger sender forkert signal: Hold budgettet - og bliv straffet!

Finanslovsforhandlinger sender forkert signal: Hold budgettet - og bliv straffet! 4. november 2015

Vejentreprenørerne har som tak - for at have behandlet infrastrukturfondsmidlerne med fornuft og omhu, fået fratrukket en milliard kr til fremtidige projekter.


Ni ud af ti store anlægsprojekter overskrider både budget og deadline og trækker en hale af politiske og økonomiske problemer efter sig. Det har Bent Flyvbjerg, professor i Major Project Management ved Oxford University, dokumenteret. Der er dog undtagelser: De senere års motorvejsprojekter. Her har vejentreprenørerne sammen med statens Vejdirektorat nemlig bygget motorvejene hurtigere og billigere end budgetteret. Det er en medvirkende årsag til, at der nu er en milliard vejkroner i overskud i Infrastrukturfonden.

Men finansministeren har i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger oplyst, at der ikke er planer om at udmønte de midler.

Det er et forkert signal, som finansministeren på den måde risikerer at sende til entreprenørbranchen: Hvis du overskrider budget og deadlines, får du flere penge. Lægger du dig i selen for at bygge billigt og før tiden - så tager vi penge fra dig!

Derfor opfordrer vi til, at finansministeren frigør pengene til de vejprojekter, der allerede er vedtaget, grydeklare og efterspurgte af borgere og erhvervsliv

For det første vil det være god samfundsøkonomi at bruge de afsatte fondsmidler, for trafikken er stærkt stigende, og danske virksomheder har infrastruktur øverst på ønskelisten, som forudsætning for, at de kan vækste og skabe arbejdspladser. Og borgerne slipper for at spilde tid i køer.

For det andet er der tale om forligsbelagte fondsmidler, som både Venstres transportordfører og den nuværende transportminister har lovet, skal gå til vej- og infrastrukturprojekter. Gør de det ikke, er der tale om løftebrud. 

Og for det tredje vil en frigørelse af midlerne til vejprojekter animere entreprenørbranchen til fortsat at udvikle sig og være med til at sikre, at anlægsprojekter ikke løber løbsk.

Hurtig, effektiv og pålidelig transport af gods og personer er vigtigt for væksten i Danmark. Et velfungerende vejnet har ikke kun betydning for transport at varer, men også for adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor Produktivitetskommissionen konkluderer at ”en velfungerende transportinfrastruktur har stor betydning for produktiviteten”.

Vi kræver derfor, at regeringen holder sine løfter og frigør den opsparede vej-milliard! Alt andet vil være demotiverende for en hel branche og dårligt for Danmark.

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien
Medlemmer