Finanslovsforhandlingerne

Finanslovsforhandlingerne13. november 2018

Dyrt kviklån i vejene koster kassen. I stedet for at spare os fattige, skal vi investere os rige, mener Asfaltindustriens direktør Anders Hundahl.


Midt under finanslovsforhandlingerne kommer det frem i status fra Transportministeriet, at rege-ringen lægger op til, at staten tager et dyrt kviklån med en rente på 13 %. Baggrunden er, at man sparer på kapitalbevarende vedligehold på statens veje m.v. Vejdirektoratet risikerer at komme til at mangle godt 750 millioner kr. de næste år, og det ”kviklån” løber over årene op i en ekstra udgift på over ½ mia. kr. – fordi det er dyrere at rette op på noget forfaldent i forhold til at vedligeholde i tide. Renten på kviklånet er 13 %, men kan reduceres lidt ved at man prioriterer det sårbare belægningsområde, der udsat for stort slid. Men det er jo under alle omstændigheder helt godnat at lån med en rente på det niveau i en tid, hvor staten kan låne til 0 %.

Asfaltindustrien opfordrer til, at vi i stedet for at spare os fattige investerer os rigere og sundere.

Lad os investerer i at få lagt klimavenlig asfalt ud på alle motorveje nu. Denne helt nye og epo-kegørende type dansk-udviklede asfalt mindsker bilernes rullemodstand – den modstand, der opstår, når dæk og vej møder hinanden. Når rullemodstanden nedsættes med 4 % på alle rele-vante statsveje, svarer det til en besparelse på 57 millioner liter brændstof som reducerer CO¬-udledning med 143.000 tons.

Eller lad os fortsætte og øge de succesfulde cykelpuljer, hvor staten giver et tilskud til de kom-muner, der etablerer (super)cykelstier. De er simpelthen et Kinder-æg af fordele: Når danskerne stiger ud ad bilen og hopper op på cyklen får vi mindre trængsel på vejene; cyklisme reducerer CO2-udledningen; og vi øger folkesundheden, fordi vi motionerer mere.

Selvfølgelig har vi som industri en interesse her – vi lever jo af, at sælge asfalt. Men det rører altså ikke ved, at det er tosset at tage dyre kviklån. Eller ved det fornuftige i at investerer klogt – i klimaveje og cykelstier. Og ja – vi har pengene, for der er hele 4 milliarder tilbage i Infrastruk-turfonden. Og nej – vi har ikke flaskehalse i asfalt- og anlægsindustrien, fordi vi har rationaliseret og kan producere mere med færre medarbejdere.

Der er ingen undskyldning, for ikke at komme i gang.

Debatindlægget, der er skrevet af Asfaltindustriens direktør, Anders Hundahl, har været bragt i dagbladet Licitationen


 
Medlemmer