Finanslovsforslag 2017

Finanslovsforslag 20171. september 2016

Finanslovsforslag 2017: Godt for Danmark, OK for erhvervslivet - ikke ambitiøst nok for vejene


Tirsdag den 30. august fremlagde regering forslag til Finanslov for 2017 og en helhedsplan for Danmark frem til 2025. Konklusionen er, at forslagene er gode for Danmark, OK for erhvervslivet men ikke ambitiøse nok på vejområdet, der ganske vist får tilført 0,525 mia. kr. til udvidelse af E45 mellem Aarhus og Skanderborg Syd (hvilket dog ikke hjælper på trængslen nede ved Ejer Baunehøj). Men man må se lagt efter en vejfond, der kan sikre langsigtet planlægning på vejområdet, efter nye 4-årige (anlægs)bevilliger til Vejdirektoratet, lige som det havde været på sin plads med en hjælpende hånd til kommunernes veje. Nu går forhandlingerne om forslaget i gang, og den endelige Finanslov ventes vedtaget i november. 

Regeringen lægger i sit Finanslovsforslag op til følgende på vejområdet:
 

 

Danmark har sort bælte i skattetryk. Derfor er det godt, at regeringen i sin 2025 plan lægger op til at sænke skatten i bunden og i toppen. Det giver dem, der står uden for arbejdsmarkedet, incitament til at komme ind, hvilket der er behov for, for vi mærker, at det er vanskeligere at rekrutterer. Og det giver dem, der er på arbejdsmarkedet, lyst til at bestille mere, hvilket er godt for produktiviteten.
 

Dansk erhvervsliv lider under, at skatter og afgifter ikke er afstemte med vores nabolande, Sverige og Tyskland, hvilket giver ulighed i konkurrencen. Derfor er det positivt, at regeringen i sin 2025 plan lægger op til, at PSO-afgiften fjernes, til en nedsættelse af skatten på aktie- og kapitalindkomst, en justeret selskabsskattemodel, som skal fremme investeringer og til ekstra fradrag for investeringer i forskning og udvikling. Men erhvervslivet ikke får penge nok til det, man ønsker sig mest – bedre infrastruktur. Mandag den 29. august udkom DIs seneste undersøgelse af erhvervsklimaet. Konklusionen er: For syvende år i træk står infrastruktur og transport øverst på listen over virksomhedernes ønskeliste til kommunerne. Alligevel ligger Danmark fortsat lavt på de internationale ranglister, når det gælder infrastruktur. DI efterlyser flere investeringer i blandt andet motorveje og tunneller.


27 mia til infrastruktur

Ud over de penge der bevilges i Finansloven, nævnes i 2025-planen at der frem til 2025 skal skaffe 27 mia. kr. til infrastruktur. Beløbet specificeres ikke, men i forbindelse med offentliggørelsen af planen nævnes en motorvej til Kalundborg, bedre forbindelse over Fyn og en Hærvejsmotorvej. Det skal blive spændende at følge dette initiativ.

 

PS - alle taler om finansloven, men...

...faktisk indgik i bredt flertal i Folketinget nogle få dage før forlig om en række vejprojekter til et tre-cifret millionbeløb:187 mio. kr. til udbygning af rute 11 gennem Ribe, 287 mio. kr. til Haderup Omfartsvej, 38 mio. kr. til udbygning af Tranholmvej i Aalborg og 45 mio. kr. til tilslutningsanlæg 70 ved Aabenraa. Ros til Transport- og Bygningsministeren og partierne bag for godt politisk håndværk!


Link til DI undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2016: http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Virksomheder-efterlyser-bedre-veje.aspx

Link til Finanslovsforslag for 2017 – læs om vejområdet i § 28: https://www.fm.dk/publikationer/2016/ffl17

Link til Finansloven for 2016 – læs om vejområdet i § 28: https://www.fm.dk/publikationer/2016/finanslov-for-2016

Link til Helhedsplanen (2025-planen): https://www.fm.dk/publikationer/2016/helhedsplan-for-et-staerkere-danmark
Medlemmer