Finanslovsforslag 2018

Finanslovsforslag 201831. august 2017

Uambitiøst finanslovsforslag vil afsætte 0,0047% af BNP til vejne - slet ikke nok, mener Asfaltindustrien


Regeringens finanslovsforslag for 2018 afsætter ca. 400 mio. kr. fordelt over 2018-2021 til vejprojekter i hele landet. Det svarer til ekstra 100 mio. kr. om året eller 0,0047 % af BNP, som vokser med ca. 40 mia. kr. i år. Samtidig falder Vejdirektoratets bevillinger til asfalt som en sten i 2018 – fra 527 mio. kr. i år til 359 mio. kr. i 2018. Niveauet i 2015 var på godt 1 mia. kr. Forslaget er uambitiøst og viser, at vejene slet ikke har det fokus som de behøver og fortjener. Det er trist for væksten, erhvervslivet og beskæftigelsen i Danmark.

I går udkom Erhvervsministeriets ”Sammen om fremtidens virksomheder” - et erhvervs- og iværksætterudspil der skal styrke fremtidens virksomheder. Veje er ikke nævnt – selv om DIs erhvervsklimaundersøgelse år efter år konkluderer, at det virksomhederne efterspørger mest er bedre infrastruktur. Baggrunden er ønsket om ikke at spilde tiden i trafikken, men at kunne sikre, at medarbejderne kommer til og fra arbejde hurtigt og nemt og at varer og råvarer kan transporteres gnidningsløst til og fra.

Finansloven om veje:

Bedre infrastruktur

- Regeringen afsætter ca. 400 mio. kr. fordelt over 2018-2021 til vejprojekter i hele landet. Det svarer til ekstra 100 mio. kr. om året. Da Bruttonationalproduktet er ca. 2.150 mia. kr. i 2018, vil de ekstra penge svare til 0,0047 % af BNP, som vokser med ca. 21,5 mia. kr. i år.

Ekstra motorvejsspor på Vestfyn

- Regeringen afsætter 231,4 mio. kr. til etablering af kørsel i nødsporet i myldretiderne på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Der etableres nødlommer og rampetil­slut­ninger justeres. Desuden er der godt 5 mio. kr. årligt til drift af bl.a. ITS-systemerne.

Udvidelse af E45 Skanderborg Syd-Hornstrup og Aarhus Syd-Aarhus Nord

- Regeringen afsætter 29 mio. kr. til VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 på den 35 km lange strækning mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle og 18 mio. kr. til VVM-undersøgelse af en udvidelse af den 16 km lange strækning mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra 4 til 6 spor. VVM-undersøgelser vil kunne gennemføres på ca. 2 år.

Hastighedsopgraderinger på udvalgte strækninger

- Regeringen afsætter 52 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på en række konkrete landevejsstrækninger og 42 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på flere eksisterende motorvejsstrækninger.

- Pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje

Regeringen afsætter 26 mio. kr. i 2018 til støjbekæmpelse lands de eksisterende statsveje

Lavere takster for Storebæltsbroen

- I regeringens forslag af 30. august 2017 med titlen: ”Sammen om fremtiden virksomheder – erhvervs- og iværksætterudspil” er initiativ nr. 13 lavere takster for Storebæltsbroen.

Ikke nye penge
- Det viste sig i foråret, at en motorvejen mellem Næstved og Rønnede ville blive dyrere end ventet. Derfor er 1. etape udskudt. Det betyder, at der de kommende fire år er 238 millioner ekstra i statskassen, end man havde regnet med. Pengene bruges blandt andet på de vejprojekter, der er nævnt ovenfor.

Fakta:

- Kørte kilometer på motorvejene sidste år steg med seks procent i forhold til året før. Og i forhold til 2007 er antallet af kørte kilometer på motorvejene steget med 22 procent.

- Vognmændenes organisation, ITD, siger om finanslovsforslaget at det ”…rummer ikke høje ambitioner for vejgodstransporten…”. Samtidig klager industrien sig, i DIs årlige erhvervsklimaundersøgelse,  over, at de mangler god infrastruktur.

- Seneste "Status for anlægs- og Byggeopgaver" fra Transportministeriet fastslår, at der erbehov på 2.781 mio. kr. i perioden 2018 til 2021 til vejvedligehold, mens den nuværende finanslovsbevilling i perioden er på 2.063 mio. kr. Det vurderes, at meromkostningen, ved at udskyde de 718 mio. kr. er 191 mio. kr.

- En motorvej til Kalundborg har en samfundsmæssig forrentning på knap 6 % mens en midtjysk motorvej har en forrentning på knap 9 %.
Medlemmer