Flere penge til veje

Flere penge til veje24. september 2014

Asfaltindustriens formand gør op med myten om, at vi i Danmark har et højt investeringsnivau på anlægs- og infrastrukturområrdet. Det gælder selt ikke for vejene der i den grad trænger til at få flere penge tilført.


Nu skal der altså afsættes flere penge til vores veje!
Det skriver Hans Oluf Krog, formand for Asfaltindustrien, i et indlæg i Licitationen.
I regeringens oplæg til finanslov står der at: ”… regeringen fastholder det historisk høje niveau for investeringer i nye veje m.v…”. Men det er en skrøne. Her er nogle fakta om veje og investeringer:

Derfor kræver Asfaltindustrien en finanslov med flere penge til vejområdet. Og det er faktisk til glæde for andre en os, der lever at lave veje. For investeringer i veje betaler sig – det skaber vækst, og så er velholdte veje billige veje, der tjener sig selv ind i forhold til hullede veje, der skal lappes hele tiden. Endelig er gode veje trafiksikre veje, og erfaringerne viser, at vi endda sparer mere på ulykkernes omkostninger, end vi skal bruge på at gøre vejene mere sikre. Efter at staten har igangsat vedligeholdelse af sine veje, er det nu de kommunale veje, der trænger mest. Her er et milliard stort vedligeholdelsesefterslæb. Vi opfordrer derfor til at staten giver kommunerne en hjælpende hånd, for når staten kan hjælpe med letbaner i de store byer kan den også hjælpe med vejene – infrastrukturen hænger jo sammen.

Og husk! man kan låne penge til kommunale veje
Kort tid efter finanslovsforslaget blev fremsat, kom der lidt ekstra penge til vejene i form at, at Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelte låneadgang for 1,3 mia. kr. til kommunerne for 2015 – en del af pengene er til veje.
Af de 1,3 mia. kr. går de 200 mio. kr. til. 152 anlægsprojekter på det ”ordinære anlægsområde”, der bl.a. omfatter infrastruktur (veje), er der 19 kommuner der har fået ekstra penge er. Vi opfordrer på det kraftigste til, at disse penge bruges på de nedslidte veje.
Erfaringer viser, at en af de meste rentable måder man kan bruge kommunale kroner på er netop ved vejinvesteringer. Lad mig give et eksempel: I Gribskov Kommune har økonomerne regnet på, at en investering i vejvedligeholdelse er den økonomisk mest fordelagtige investering, man kan foretage som kommune. Kommunen havde i 2012 et mindre forbrug på en post på 10 mio. kr., og økonomerne fik til opgave at regne på, hvordan pengene bedst muligt kunne anvendes. Det viste sig, at den klogeste måde kommunen kunne anvende pengene på var at investere i vedligeholdelse af vejene og forrentningen var bedre end at afdrage på gæld.
At vejinfrastrukturen er rygraden i et velfungerende Danmark er der vel ingen tvivl om.  Men når pengene er små er det jo let at spare, hvor tingene fungerer. Vi mener i asfaltindustrien, at nu er vedligeholdelsesstandarten på især det kommunale vejnet i en sådan stand iat selve vejopbygningen nedbrydes. Nå det sker, er det ikke nok at vedligeholde vejene, nej så skal vi til at genopbygge vejene, og det bliver dyrt.
Staten og kommunerne har haft fokus på effektiviseringer i det offentlige siden kommune sammenlægningen. En del af de gevinster er baseret på et velfungerende vejnet, det vil sige et velholdt vejnet.
Derfor, kære folketingsmedlemmer og byråds politikere, opgaven med at finde pengene til vores veje er jeres. Og husk, at penge til vejen er en investering - i vækst og velfærd.
Medlemmer