Flere penge til veje og flere selvkørende biler

Flere penge til veje og flere selvkørende biler8. december 2014

Hovedtemaet for Vejforum 2014 er: Flere biler på vejene – hvad gør vi? Underspørgsmålet lyder: Hvordan finder vi løsninger, der mindsker trængslen?


Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

Asfaltindustrien foreslå i dette debatindlæg i Licitationen i.f.m. afholdelse af årets Vejforum, at der bevilges flere penge til vejene her og nu og at staten giver kommunerne en hjælpende hånd i form af ekstra bevillinger. På sigt er løsningen på vejvedligeholdelsesefterflæbet asset management, mens trængselsproblemerne løses gennem ITS i byerne og at øge kapaciteten på vejene ved at disse indrettes til fremtidens selvkørende biler.

Brug flere penge på veje – det betaler sig

Det indlysende svar på hovedspørgsmålet her på Vejforum 2014 er jo: Brug flere penge på vejene. Især i kommunerne, hvor tilslutningsanlæggene til statens motorvejsnet halter bag efter, og hvor vejvedligeholdelsesefterslæbet er milliard stort efter års besparelser. Da det er dyrere at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide, er der god økonomi i vedligeholdelse.

Og det gavner miljøet

Asfaltindustrien tilbyder i den forbindelse innovative og miljøvenlige løsninger og samarbejdsformer. På produktsiden taler vi om klimaasfalt, der reducerer CO2-udslippet, genbrugsasfalt, der sparer olie og løser udfordringen med ”asfaltbjerge”, permeabel asfalt, der er med til at løse generne ved mosterregn og støjreducerende asfalt, der gavner nærmiljøet ved trafikerede veje. Og vi tilbyder nye samarbejdsformer som funktionskontrakter og partnering, som mange kommuner har taget til sig. Så bedre veje betyder også bedre miljø og øget sikkerhed for borgere og trafikanter i kommunerne.

Staten bør hjælpe kommunerne her og nu

Kommunernes økonomi er imidlertid under pres. Derfor opfordrer vi til, at staten giver kommunerne en hjælpende hånd. Baggrunden er, at Danmark, i ifølge Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur, har underinvesteret i veje siden 1995. Resultatet er, at danske vejes kvalitet, ifølge World Economic Forum, er rutsjet ned fra 6. plads til en 23. plads på få år. Det er nu så galt, at hver 4. virksomhed, ifølge DI Erhvervsklimaundersøgelse, overvejer at flytte fra kommunen p.g.a. vejenes tilstand. Det er i tråd med hidtidig praksis, at staten hjælper til. F.eks. har staten bygget omfartsvejen ved Slagelse og medfinansieret kommunale cykelstier og letbaner.

Asset management giver kommunerne bedre veje på sigt

På længere sigt anbefaler Asfaltindustrien kommunerne at gøre brug af ”asset management” – et fint ord for at måle og synliggøre værdien af den faste kapital. I Australien har kommuner indført asset management. Og det betyder, ifølge Chris Champion, direktør i den australske pendant til KommunalTekniskChefforening, at borgere og politikere af kommunens årsregnskab kan se, at de taber penge på at misligholde den faste vejkapital. Derfor har australske kommuner oplevet øgede budgetter til veje, fordi borgerne nu kan se, at det betaler sig at vedligeholde. Vi er overbevist om, at hvis vi sammen gør en målrettet og systematisk indsats for asset management i Danmark, herunder involverer økonomiforvaltningerne i kommunerne, vil det være lettere at overbevise borgere og politikere om, at det rent faktisk kan betale sig at vedligeholde den faste kapital – herunder vejene.

Udfordringerne er forskellige fra land til by

Der skal ikke bygges flere veje i de store byer. Her er udfordringen at få vedligeholdt dem man har, få udbygget den kollektive trafik og få udnyttet smarte løsninger f.eks. ITS – vel at mærke ITS, der løser trængselsproblemerne – ikke informerer bedre om dem. For trængsel er et samfundsøkonomisk problem – ikke et psykologisk problem. Derfor er vi imod ITS der blot siger til trafikanterne at: ”Du er nummer 12 i køen…” mens vi godt kan se værdien af ITS der f.eks. er med til at lede trafikstrømmene de rette steder hen på rette tidspunkter så vejenes kapacitet udnyttes bedre. Statens motorvejsnet bør naturligvis løbende udbygges – rundt om København, ved Køge, Odense og i Trekantsområdet og på sigt med en Hærvejsmotorvej.

Fremtidens selvkørende (el)biler øger vejenes kapacitet markant

Over halvdelen af Danmarks befolkning bor på landet eller i forstæder, hvor bilen i en overskuelig fremtid er eneste løsning på familiens transportbehov. Samtidig ved vi fra transportbranchen, at selvkørende biler er en realitet inden 2040. Derfor er et bæredygtigt svar på, hvordan vi mindsker trængslen, at indrette fremtidens veje til selvkørende biler. Ifølge den tidligere formand for ITSDanmark, Jens Pedersen, kan den samme vej kan transportere flere biler ad gangen, fordi selvkørende biler kører tættere og hurtigere. En fremtidsdrøm er derfor ”kollektiv-individuel transport”, hvor selvkørende elbiler, elbusser, elcykler og eltog hurtigt, miljøvenligt og sikkert transporterer os fra sted til sted.

Hovedspørgsmålet på vejforum er: Flere biler på vejene – hvad gør vi? Jeg håber med ovenstående, at have givet nogle bud på løsninger. Men afslutningsvis skal vi naturligvis også huske at glæde os over at transportmængden stiger – for hele den vestlige civilisations udvikling bygger på transport, og der er en dokumenteret sammenhæng mellem dansk vækst i velfærd i form af øget BNP og i trafikmængden.
Medlemmer