Fra stop-and-go til flow

Fra stop-and-go til flow6. april 2017

Politikerne i Folketinget trykker skiftevis på stop og go knapperne. Det er gift for investeringerne og udviklingen af medarbejderne i anlægsbranchen. Asfaltindustrien efterlyser vækstskabende vejinvesteringer.


Fra stop-and-go til flow

Af formand for Asfaltindustrien, Hans Oluf Krog, Colas. Også bragt som indlæg i LIcitationen den 4. april 2017

Mens det lysner for byggebranchen, sænker mørket sig over vejbranchen hvad angår de statslige vejinvesteringer. De falder - igen - og kommer i 2018 til at ligge på et historisk lavt niveau. Det er stop-and-go af værste og skadeligste skuffe. For det hindrer ve-jentreprenørerne i at foretage nødvendige investeringer i maskiner og fabrikker, og i at uddanne og fastholde medarbejderne.

Løsningen er en moderne og langsigtet plan for vores infrastruktur, gerne på 10 år eller mere, som kan skabe vækst og arbejdspladser og rammerne for en optimal udnyttelse af materiel og mandskab. Vi ser landene omkring os bruge denne fornuftige løsning, men politikerne i Folketinget griber den ikke. I Danmark er vi i stedet præget af vægelsind og kortsigtet kamp om samfundets ressourcer. Og det har den konsekvens, at politikerne skiftevis trykker på stop- og go-knappen, så det går ud over en hel branche.

Kilometervis af samfundsmæssigt rentable motorveje venter

Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse viser år efter år, at det virksomhederne ønsker sig mest, er bedre infrastruktur. Så hvorfor ikke give virksomhederne gode rammer til at skabe vækst og arbejdspladser? Ifølge Vejdirektoratet ligger mange motorvejsprojekter klar. Lad mig blot nævne Nordhavnstunnel i København, Frederikssundsmotorvejen, motorvejsudbygning nord og syd om Odense og den 3. Limfjordsforbindelse. Derudover er der samfundsmæssigt vigtige projekter som f.eks. Hærvejsmotorvejen, som vi burde tage fat på.

De kommunale veje lider

Hvor statens motorveje er i nogenlunde god stand, men mangler udbygning, lider de kommunale veje af et milliardstort vedligeholdelsesefterslæb.
Derfor vil Asfaltindustrien i den kommende kommunalvalgkamp sætte fokus på de kommunale veje ved valgmøder i Aarhus, Odense, Køge og Guldborgsund. Ingen borgmester eller byråd skal være i tvivl om, at virksomhederne lægger vægt på transport og infrastruktur. I alle de år, hvor Dansk Industris måling af de lokale erhvervsvilkår har fundet sted, har virksomhederne nemlig peget på transport og infrastruktur som dét væsentligste lokale erhvervsvilkår. Vigtigere end f.eks. skatter, afgifter og arbejdskraft.
Derfor er de godt 70.000 km kommunale veje vigtige vækstfaktorer! Og derfor kan det undre, at kommunerne ikke griber chancen og sætter turbo på investeringer i veje. For ud over at skabe vækst, er det godt købmandskab. Som det er nu, sparer kommunerne sig fattige. Det koster nemlig to til tre gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Manglende vedligeholdelse er derfor gift for samfundsøkonomien.

Lad os derfor investere i veje, vækst og arbejdspladser. Og lad os investere grønt i in-frastruktur. Nye veje, cykelstier, busbaner og p-pladser kan laves, så de dæmper støjen og har lav rullemodstand, og så bilerne bruger mindre brændstof. Vejene kan indrettes, så de forsinker regnvandets vej til kloakken og modvirker oversvømmelser efter monsterregn. Og naturligvis skal der lægges grønt genbrugsasfalt, som bringer danske kommuner i front i den cirkulære økonomi.

Figurer, kilde Dansk Vejforening, 1.000 kr. 2017 priser
Kommunale veje        2015    2016    2017    2018
Anlæg                      3.449    3.571    3.754    Ingen tal
Drift & vedligehold    5.382    5.178    5.064    Ingen tal
I alt kommuner        8.831    8.749  8.818    
Statens veje                
Anlæg                      3.754    2.054    1.669    883
Drift & vedligehold       770       619       574    530
I alt staten               4.524    2.673    2.243  1.413
I alt                       13.355 11.422 11.061    
 
 




Medlemmer