Fremtidens transport

Fremtidens transport28. januar 2014

Den 20. januar afholdt ITSDanmark, TØF, DI Transport, Danske Regioner og IDA for 6. gang konference om fremtidens transport. Nogle af konklusionerne var, at vi får road pricing i Danmark, og at det er nødvendigt, at tænke industriens økonomiske vilkår med, når vi skal nå regeringens klimamål.


Fremtidens Transport

Den 20. januar afholdt ITSDanmark, TØF, DI Transport, Danske Regioner og IDA for 6. gang konference om fremtidens transport. Nogle af konklusionerne var, at vi får road pricing i Danmark, og at det er nødvendigt, at tænke industriens økonomiske vilkår med, når vi skal nå regeringens klimamål.

Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard indledte konferencen med at slå fast, at vi får road pricing på sigt, men at det ikke er på dagsordenen nu. Det, der optog ministeren, var, at for, at vi i Danmark for alvor får flyttet os på regeringens klimamål, så skal regeringen dels påvirke EU og dels sikre, at forskningsmiljøet og erhvervslivet er medspillere i processen. Et synspunkt vi støtter i Asfaltindustrien. Vi vil gerne blive mere energieffektive, og vi har en egeninteresse i, at gøre produktionen så billig som mulig, men vi vil ikke stilles dårligere end vores konkurrenter i Sverige og Tyskland. Så i stedet for ”straf” i form at mere eller mindre rimelige skatter og afgifter, hvorfor ikke en pallette af incitamenter, der belønner asfaltindustrien for at gøre sig umage? Det vil skabe engagement og opbakning i klimamålene! Konkurrenceforvridende afgifter er blot med til at flytte produktion og arbejdspladser ud af landet.

Kontorchef Thomas Jørgensen fra Transportministeriet fortalte om den historiske satsning, som vi i øjeblikket er ved at foretage ved at konsolidere det store motorvejs H med en række kapacitetsudvidelser og nye forgreninger, og med signalprogrammet for banerne og de første etaper af timemodellen. Han understregede, at der er god rentabilitet i såvel et midtjysk motorvej som udbygningen af ringforbindelserne omkring København. Han powerpoints indeholder en oversigt over de kommende års motorvejsprojekter.

Direktør Michael Svane fra DI Transport kvitterede for, at ministeren slog en vigtig pointe fast – nemlig at det er nødvendigt, at tage hensyn til virksomhedernes økonomiske vilkår, når vi tænker klima. I den forbindelse talte Michael Svane for, at vi ønsker metodefrihed, når det kommer til, hvordan vi samme når klimamålene. Endelig fremgik det af indlægget, at også DI Transport går ind for at teste road pricing i stor skala som et middel til at sprede trafikken for at undgå trængsel, idet det ikke forekommer realistisk at vi bygger os ud af trængselsproblemerne.

Du kan læse alle indlæggene fra konferencen Fremtiden Transport på TØFs hjemmeside:

www.toef.dk/index.php


Yderligere oplysninger:

Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70 
Medlemmer