Genbrug

Genbrug19. september 2013

Vi har i industrien altid presset på for at øge andelen af genbrug af asfalt i de danske vejbelægninger. Vi har også, når det er formålstjenstligt, anvendt f.eks. renset fejesand, stålslagger, flyveaske, gamle bildæk m.m. - produkter man tidligere har betragtet som affaldsprodukter. 


Asfaltindustrien genbruger derfor ikke kun asfalt, men hjælper også andre industrier ved at genbruge deres affaldsstoffer.
Øg genbruget
Dog stammer det primære genbrug i nye vejbelægninger fra opbrudt asfalt. I Asfaltindustrien ved vi, at der årligt som minimum bliver opbrudt ca. 600.000t asfalt, og af det genbruges ca. 70 % i asfalt til nye vejbelægninger.
Vi har arbejdet bevidst med at øge andelen af genbrug gennem de seneste 25 år. Og har i samarbejde med stat og kommune arbejdet hårdt på at tilrette udbudskrav og –materiale, så det i højere grad tillader og tilgodeser en større mængde genbrug i nye vejbelægninger.
Inden for de senere år er der også givet øget tilladelse til genbrug af asfalt i nye vejbelægninger. Vi er kommet langt – men vi kan komme endnu længere!
Erfaringer fra bl.a. Tyskland viser, at der kan tilsættes meget mere genbrug i ny asfalt end hidtil antaget - uden at det går ud over kvalitet og holdbarhed, tværtimod. En studietur for hele branchen til Hamborg i foråret, arrangeret af Asfaltindustrien, viste, at tyskerne genanvender meget større mængder af opbrudt asfalt end os i Danmark.
Medlemmer