Genbrug

Genbrug14. juni 2022

Genbrug kan være et særdeles effektivt modsvar mod prisstigninger og aflyste projekter, siger Asfaltindustrien på baggrund af aflyste bygge- og vejprojekter i Aarhus


Debatindlæg af Anders Hundahk, direktør, Asfaltindustrien, bragt i JyllandsPosten den 26. maj 2022:

Forsiden på JP Aarhus tirsdag den 24. maj lød: ”Kommunal spareplan på vej efter voldsomt stigende materialepriser”. Af artiklen fremgår det, at alt fra veje til plejehjem rammes. Men i stedet for at spare, fyre og sætte tingene i stå, så opfordrer vi til, at kommunen tænker ud ad boksen og bruger krisen som en gylden mulighed for at sætte turbo på klimakampen. For genbrug, som vi selv har liggende, kan være et potent modsvar mod prisstigninger på materialer, som vi importerer udefra.

I artiklen er konstitueret stadsdirektør Peter Pedersen citeret for at sige: ”De høje priser er en helt reel udfordring. Vi kigger på om nogle anlæg kan udskydes eller undværes i forventning om, at priserne er knap så vanvittige senere”; dette under henvisning til stigende materialepriser som følge af krigen i Ukraine kombineret med eftervirkningerne af corona. Og rådmanden for området, Steen Stavnsbo, til-føjer, at det kan være nødvendigt at ”prioritere” – læs skære ned – i kommunens stort anlagte cykel-handlingsplan.

Jeg kan godt forstå kommunens bekymring. Tiderne er usikre, priserne rutsjer op og ned, og på nogle områder mangler der materialer. Så hvorfor ikke vente og se, og så gøre som vi plejer? Nej – jeg op-fordrer Aarhus Kommunes politikere til at tænke ud ad boksen, hvad angår veje.

Sagen er nemlig, at vi i Danmark har mange hundrede tusinde tons højværdi asfaltgenbrug liggende. Og at selv om vi, og Aarhus Kommune, er gode til genbrug, så viser erfaring fra Hamborg, at vi kan komme meget højere op i genbrugsprocenter til asfalt til veje. Og netop mere genbrug kan være et potent modsvar mod materialeprisstigninger, for genbrug, som vi selv har her i Danmark og også i det Østjyske område, er i sagens natur mindre udsat for prissving end råvarer, som vi importerer ude fra. Aarhus Kommune er i front på mange områder. Hvor kunne det være fantastisk, hvis Aarhus kom helt i front på klima- og genbrugsområdet, og viste andre byer, hvordan man ved at tænke nyt kan gavne klimaet samtidig med, at man undgår at sætte tingene i stå med lavere beskæftigelse til følge. Bran-chen er klar til mere genbrug – jeg håber også at politikerne er det. Jeg kender fra faglige sammen-hænge flere af de embedsmænd i Aarhus Kommune, som arbejder med og er ansvarlige for veje; det er dygtige og engagerede folk, som vil kunne være med til at tænke klima og genbrug meget mere ind i kommende og nuværende anlægsopgaver.

Til slut vil jeg minde om, at det kan godt være priserne falder – men de kan altså også godt stige. Til gengæld ved vi med sikkerhed, at manglende vedligehold og udbygning af infrastruktur har store, samfundsmæssige omkostninger for borgerne i Aarhus. Det koster 2 – 3 gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Og manglende cykelinfrastruktur er skidt for fol-kesundheden og trafiksikkerheden. Det kan altså blive dyrt at ”spare”, udskyde og sætte ting i stå. Jeg repræsenterer virksomheder der lever af at sælge asfalt og er derfor ikke uvildig. Men det rører ikke ved det faktum, at det i disse usædvanlige tider kan være fornuftigt at tænke ud ad boksen og gøre noget andet end det, vi plejer. Jeg håber at Aarhus vil være med – branchen er klar.
 
Medlemmer